icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Hjem   ›   Toppmeny   ›   Politikk   ›   Møter og saksdokumenter

Møte i Kommunestyret

Tid og sted: 12.10.2016 kl. 18:30 - Store sal, Ås kulturhus
Møtedokumenter
Enkeltsaker med originale saksfremlegg og vedlegg følger nedenfor.
Behandling i andre utvalg går frem av møteinnkallingen ovenfor.
72/16 2. tertialrapport 2016
73/16 Budsjettreguleringer 2. tertial 2016
74/16 R-297 Detaljreguleringsplan for Rustad skole
75/16 Rustad skole - Flerbrukshall med tribune
76/16 R-296 - Detaljreguleringsplan for Moerveien 10
77/16 Ås kommunes Næringsstrategi 2016-2028
78/16 Forvaltningsplan for statlig sikrede friluftsområder Ås kommune 2017-2020
79/16 Tilstandsrapport skoler - 2015
80/16 R-286 Detaljreguleringsplan for E18 Vinterbro – kommunegrensa Ski
81/16 Møteplan 2017 - Formannskapet og Kommunestyret
82/16 Sak fra Kontrollutvalget - Plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020
83/16 Sak fra Kontrollutvalget - Fusjon mellom Follo distriktsrevisjon IKS og Østfold kommunerevisjon IKS
84/16 Sak fra Kontrollutvalget - Rådmannens oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport om dokumentbehandling og arkiv
85/16 Sak fra Kontrollutvalget - Overordnet analyse og plan for selskapskontroll 2017 - 2020
86/16 Søknad om permisjon fra kommunale verv - Sofie Alm Nordsveen (Ap) - Midlertidig nyvalg
87/16 Uttreden av kommunale verv - Hilde-Gunn Opsahl Sorteberg (H) - Nyvalg
88/16 Uttreden av kommunale verv - Andreas Helge Bøckmann (Ap) - Nyvalg
89/16 Omvalg av kandidater til verv som varamedlemmer til styret i Søndre Follo Renseanlegg IKS