icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Hjem   ›   Toppmeny   ›   Politikk   ›   Møter og saksdokumenter

Møte i Kommunestyret

Tid og sted: 09.12.2015 kl. 09:00 - Store sal, Ås kulturhus
Møtedokumenter
Enkeltsaker med originale saksfremlegg og vedlegg følger nedenfor.
Behandling i andre utvalg går frem av møteinnkallingen ovenfor.
15/15 Rehabilitering av Follo barne- og ungdomsskole
16/15 Søknad om bruk av vedlikeholdsfond - Gamle Kroer skole
17/15 Fritak for eiendomsskatt 2016
18/15 Anmodning om bosetting av flyktninger i 2016-2017
19/15 Offentlig høring av Konseptvalgutredning Østre linjes forbindelse mot Oslo
20/15 R-292 Reguleringsplan for Solberg skole
21/15 Valg til diverse utvalg perioden 2015 - 2019
22/15 Forvaltningsrevisjonsrapport om hjemmetjenester i Ås kommune
23/15 Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2016-19 med økonomiplan 2016