icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Hjem   ›   Toppmeny   ›   Politikk   ›   Møter og saksdokumenter

Møte i Kommunestyret

Tid og sted: 06.09.2017 kl. 18:30 - Store sal i Ås kulturhus
Møtedokumenter
Enkeltsaker med originale saksfremlegg og vedlegg følger nedenfor.
Behandling i andre utvalg går frem av møteinnkallingen ovenfor.
46/17 Gnr 54 bnr 376 - Sagaveien 38 - Ås Gjestehus - Klage på vedtak om avslag
47/17 Tolkning/praktisering av § 18.1 om utnyttelsesgrad og høyder i kommuneplanens planbestemmelser
48/17 Ås martn - søknad om lån til dekning av underskudd