icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
30. juni - 14:16
Mer informasjon og alle saker om koronasituasjonen fra kommunen finner du her:
Du er her:   Hjem   ›   Toppmeny   ›   Politikk   ›   Møter og saksdokumenter

Møte i Hovedutvalg for teknikk og miljø

Tid og sted: 20.06.2019 kl. 18:00 - Lille sal i Ås kulturhus
Møtedokumenter
Enkeltsaker med originale saksfremlegg og vedlegg følger nedenfor.
Behandling i andre utvalg går frem av møteinnkallingen ovenfor.
43/19 Gnr 43 bnr 72 - Ekornveien 43 - Tilbygg - Klage på avslag
44/19 Mulighetsstudie for plassering av båtseptikmottak i Bunnefjorden
45/19 Forskrift om forbud mot utslipp av septik i sjøområder fra skip inkl. fritidsfartøy m.m. i Ås kommune
46/19 Revisjon av Standard abonnementsvilkår for vann og avløp
47/19 Vedrørende oppføring av midlertidig brakkerigg på gnr 104 bnr 1, ved Nygårdskrysset