icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Hjem   ›   Politikk   ›   Møter og saksdokumenter

Møte i Hovedutvalg for oppvekst og kultur

Tid og sted: 18.01.2017 kl. 18:30 - Ås kulturhus, Store salong
Møtedokumenter
Enkeltsaker med originale saksfremlegg og vedlegg følger nedenfor.
Behandling i andre utvalg går frem av møteinnkallingen ovenfor.
1/17 Utredning av barneskole på Dyster-Eldor
2/17 Til høring- skolebehovsanalyse Ås tettsted
3/17 Handlingsplan for et godt psykososialt miljø i skolene og SFO
4/17 Rammeplan for skolefritidsordningen i Ås
5/17 Mal- tilstandsrapport for barnehager og skoler 2016
6/17 Mulighetsstudier fra White Arkitekter og divA Arkitekter - Høring