icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Hjem   ›   Toppmeny   ›   Politikk   ›   Møter og saksdokumenter

Møte i Formannskapet

Tid og sted: 24.04.2019 kl. 18:30 - Ås kulturhus, Lille sal
Møtedokumenter
Enkeltsaker med originale saksfremlegg og vedlegg følger nedenfor.
Behandling i andre utvalg går frem av møteinnkallingen ovenfor.
18/19 Etablering av felles IKT-samarbeid mellom kommunene Frogn, Nesodden, Vestby og Ås - 2. gangs behandling
19/19 Avtale om drift og utvikling av Breivoll med Den Norske Turistforening Oslo og Omegn
20/19 R-320 Detaljreguleringsplan for Norderås førerhundskole
21/19 Oppfølging - Barn i lavinntektsfamilier
22/19 Årsmelding 2018 Ås kommune
23/19 Ås kommunes årsregnskap 2018