icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Hjem   ›   Toppmeny   ›   Politikk   ›   Møter og saksdokumenter

Møte i Formannskap

Tid og sted: 22.11.2017 kl. 16:30 - Ås kulturhus, Lille sal
Møtedokumenter
Enkeltsaker med originale saksfremlegg og vedlegg følger nedenfor.
Behandling i andre utvalg går frem av møteinnkallingen ovenfor.
77/17 Handlingsprogram 2018- 2021, med Budsjett 2018 og økonomiplan 2019 - 2021
78/17 Mulig grensejustering - folkeavstemning
79/17 Mulig grensejustering - Utredning av grensejustering - Notat med forslag til svar til fylkesmannen
80/17 R-317 Detaljreguleringsplan for Åsgård skole - framdrift