icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Hjem   ›   Toppmeny   ›   Politikk   ›   Møter og saksdokumenter

Møte i Formannskap 2015-2019

Tid og sted: 05.11.2015 kl. 18:30 - Ås kulturhus, Lille sal
Møtedokumenter
Enkeltsaker med originale saksfremlegg og vedlegg følger nedenfor.
Behandling i andre utvalg går frem av møteinnkallingen ovenfor.
1/15 Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2016-19 med økonomiplan 2016
2/15 Offentlig høring av Konseptvalgutredning Østre linjes forbindelse mot Oslo
3/15 Ljungbyveien 17 - Utvidet budsjettramme
4/15 Utbygging av Rustad skole
5/15 Byggeprosjekt brukertilpassede boliger, Solfallsveien
6/15 Rehabilitering av Follo barne- og ungdomsskole
7/15 Tømrernes feriehjem - Ny høring
8/15 Møteplan 2016 - Formannskap og Kommunestyre