icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Hjem   ›   Politikk   ›   Møter og saksdokumenter

Møte i Formannskap 2015-2019

Tid og sted: 24.08.2016 kl. 18:30 - Ås kulturhus, Lille sal
Møtedokumenter
Enkeltsaker med originale saksfremlegg og vedlegg følger nedenfor.
Behandling i andre utvalg går frem av møteinnkallingen ovenfor.
62/16 Høringsuttalelse – forslag til endring i konsesjonsloven, jordloven og odelsloven fra regjeringen v/Landbruks- og Matdepartementet
63/16 Tiltaksplan for trafikksikkerhet
64/16 Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2017-2020
65/16 Gnr 99 Bnr 1 - Sundbyveien 50 - Fradeling - Klage på avslag
66/16 Sjøskogen skole - Revidert mulighetsstudie
67/16 Ljungbyveien 17 - Godkjenning av forprosjekt
68/16 Ny selskapsavtale for Follo Ren IKS
69/16 Startlåneordningen
70/16 Åpning av Ås Demenssenter
71/16 Endringer i lovverket - Økt behov for iverksettelse av forprosjekt for utvidelse av Moer sykehjem.
72/16 Rustad skole - utvidelse av flerbrukshall med tribune