icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Hjem   ›   Tjenester   ›   Barn, unge og familie   ›   Helsestasjon ungdom og studenter   ›   Nyttige å lese for deg som er ungdom eller student
  

Klamydia stadig like aktuelt

Tallene på klamydiaforekomst holder seg høye, så det er viktig å fortsette testing ved partnerbytte og få behandling hvis du tester positivt.

Høye tall i studentpopulasjonen

Folkehelseinstituttet informerer: Som tidligere år var 60 prosent av de diagnostiserte i 2015 kvinner og aldersgruppene under 25 år utgjorde 66 prosent av alle tilfellene. Flest tilfeller diagnostiseres i aldersgruppen 20-24 år både hos kvinner og menn. Den rapporterte forekomsten av klamydia i Norge var høyest i Troms og Oslo.

Figur 1. Antall diagnostiserte tilfeller av klamydia per 100 000 innbyggere i Norge meldt MSIS 1990-2015

Klamydia 2015.jpg

Statistikk for 2019: Antall klamydiatilfeller har fortsatt å øke i perioden 2015-2019. I 2019 testet 28466 personer positivt på klamydia i Norge.

 

Slutt på rutinetesting for mykoplasma

Fra 1. oktober 2016 ble det igjen kun anbefalt å rutineteste seg for klamydia.  Mykoplasma genitalium er også en bakterie som smitter seksuelt og som vi har gjennomført rutinetestet for en periode.  Hensynet til resistensutvikling mot antibiotika og at man ikke tror konsekvensen av senplager er som for klamydia, har gjort at de europeiske retningslinjene nå sier at man ikke skal rutineteste.  Har man symptomer og årsaken ikke er klamydia, skal man oppsøke Helsestasjon for ungdom og studenter (HFU) eller lege og få tatt en utvidet test.

Det vil være anbefalt å teste for mykoplasma fortsatt ved:

  • Alle med symptomer (når man har utelukket at symptomer skyldes andre tilstander som klamydia, gonoré,bakteriell vaginose, sopp, UVI)

  • Nåværende partner(e) til smittet person

  • Før spiralinnsetting v. evt. symptomer.

Studentene på Ås er gode til å teste seg. Eksempelvis i 2015 ble rundt 1500 prøver fra HFU analysert.  Over halvparten regner vi med at er selvtester.  7-8% testet positivt på klamydia.  Det betyr at rundt 100 studenter testet positivt på klamydia på ett år og har fått behandling og fått sagt ifra til aktuelle partnere.  Det er kjempebra for å få stoppet smittespredning. MEN TESTINGEN MÅ FORTSETTE! På studentposten og på HFU kan du hente så mange kondomer du trenger.  Vi ser at det også er mange som er flinke til å benytte seg av det.  FORTSETT Å BRUKE KONDOM.  Det beskytter mot seksuelt overførbare infeksjoner. 

Tilsvarende tall for 2020 var 1237 klamydiatester tatt ved Helsestasjon for ungdom og studenter (NMBU studenter + lokal ungdom under 25 år). Prosentvis positive: 5,25 %. 

Viktig at også antall gonorètilfeller har økt de siste årene i Norge.

 

  • Test deg etter hvert partnerskifte.Selvtester finnes på studentposten og på Helsestasjon for ungdom.

  • De fleste som har klamydiasmitte har ikke symptomer.

  • Har du symptomer, oppsøk helsestasjonen eller lege for utvidet test eller behandling.

  • Bruk kondom og slikkelapp/kondom tilpasset som slikkelapp

  • Helsestasjon for ungdom og studenter har åpent for drop-in timer mandager 08.30-11 og onsdager 14.30-19.00

  • Hent gratis kondomer på Helsestasjon for ungdom og studenter el. bestill rett hjem i postkassen i neutral konvolutt: Gratiskondomer.no

 

•Test deg etter hvert partnerskifte.Selvtester finnes på studentposten og på Helsestasjon for ungdom.

•De fleste som har klamydiasmitte har ikke symptomer. •Har du symptomer, oppsøk helsestasjonen eller lege for utvidet test eller behandling.

•Bruk kondom

•Helsestasjon for ungdom og studenter har åpent for drop-in timer mandager 08.30-11 og onsdager 14.30-19.00.