Veiutbygging NMBU

Veiutbygging NMBU Kai Tilley, NMBU

  

Nytt kjøremønster fra mandag 22. desember

Tirsdag  23. desember blir hovedinnkjøringen (Johan L. Hirsch veg) til NMBU på Campus Ås stengt permanent. Det glir ny atkomst til parkeringsplassene.

Foto: Kai Tilley, NMBU

Utbyggingen av Campus Ås medfører mye anleggstrafikk og –arbeid fram til ferdigstillelsen av SLP-bygningen i 2019. Det medfører endringer i trafikkmønsteret i perioder.

Anbefalt kjøreveg til parkering
Det er utarbeidet er kart med anbefalt kjøreveg til parkeringsplassene. Disse vegen skal i utgangspunktet alltid være åpne, men må de stenges skal omkjøringsveg skiltes. Andre veger kan bli stengt uten skiltet omkjøring.

Les mer her, her finner du også kart over området.