icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
30. juni - 14:16
Mer informasjon og alle saker om koronasituasjonen fra kommunen finner du her:
Du er her:   Hjem   ›   Tjenester   ›   Vei, vann og avløp   ›   Vei, gate og parkering
parkering forbudt illustrasjon

parkering forbudt illustrasjon

  

Nye trafikksikkerhetstiltak

Nye trafikksikkerhetstiltak er planlagt i områdene som tilgrenser den nye modulskolen på stadion. Dette er gjort for å bedre trafikksikkerheten for skoleelever i adkomstveiene til modulskolen.

 

I forbindelse med etablering av midlertidig modulskole på grusbanen ved Ås stadion er det behov for tiltak for å bedre trafikksikkerheten i boligfeltene rundt stadion og Langbakken. Noen av tiltakene er gang-/sykkelvei, busslomme og opphøyd gangfelt. I tillegg er det politisk vedtatt å innføre noe parkering forbudt i området, samt stenge Gamleveien for gjennomgangstrafikk med bom i den enden som er mot Idrettsveien og stenge for gjennomgangstrafikk ved svømmehallen/ungdomsskolen.

I tillegg ønskes det ikke kjøring helt inn i skolegårdene, verken til modulskolen eller ungdomsskolen. Her vil vi skilte med forbudt for motorkjøretøy i en begrenset periode, med underskilt som unntar varetransport og forflytningshemmede.

Gjennom arbeidet med de nye skiltene som må på plass har vi også tatt en gjennomgang av området for å sikre oss at alle aktuelle skilt er med i en ny skiltplan. Dette gjelder spesielt fartsgrensesone og gang-/sykkelveier.

For å bedre trafikksikkerheten og tryggheten til barna som skal ferdes langs vei til den nye modulskolen på stadion er det besluttet å sette parkering forbudt i de viktigste adkomstveiene. Dette er primært gjort for å bedre oversikten for både gående og bilister i de veiene med mest ferdsel og som har vært belastet med mye parkering langs vei.

 

Spørsmål rettes til enhet for vei, idrett og natur på nummer 64962000 eller på post@as.kommune.no

Skiltplan for boligfeltene rundt Langbakken og Ås stadion.pdf