Nytt høydegrunnlag informasjon Ås illustrasjonstegning

Nytt høydegrunnlag informasjon Ås illustrasjonstegning Morten Hoff

  

Nye høydegrunnlag innført fra 1. februar

NN2000 er et nytt felles nasjonalt høydegrunnlag som skal omfatte alle kommunale og statlige kartdata.

Kartdata (unntatt høydekurver) som leveres av kommunen etter 1. februar 2014 vil ha andre høydeverdier (andre z-koordinater) enn de har i dagens høydesystem.

Forskjellen mellom gammel og ny høydeverdi på samme punkt vil være cirka 12-20 cm. Endringen innebærer at ny høydeverdi vil være 12-20 cm større enn gammel høydeverdi.

Endringen berører ikke grunnriss (x- og y-koordinatene).

NN2000 er et nytt felles nasjonalt høydegrunnlag som skal omfatte alle kommunale og statlige kartdata. Follo kommunenes overgang er derfor en del av et nasjonalt overgangsprosjekt. Følg denne linken for mer info om NN2000 og overgangen. Link til informasjonsdokument her (DOC) (PDF)

Det er særdeles viktig at brukere av kommunens kartdata, er oppmerksomme på denne overgangen.

Det gjøres spesielt oppmerksom på at høydekurver først vil bli oppdatert til nytt høydegrunnlag 1.kvartal 2014.

Kontaktperson:
Sofie Skåra, geodata,  sofie.skara@as.kommune.no, telefon: 64 96 24 33.