DSC_0031

  

Nye åpningstider ved Ungdomshusene fra høsten

Les om endringer fra høsten, og se bilder fra sommeravslutningen :)

Fra høsten vil det være egen leder ved Ungdomshuset Rudolf på Nordby. Dette er bl.a for bedre å ivareta kontakten med ungdom, skole, foreldre og lokalmiljøet rundt hver klubb. Ken-Børre Langås fortsetter som leder ved Midtgard i Ås, i tillegg til å ha det overordnede ansvaret for begge ungdomshusene.

Den synligste endringen utad er i første omgang at Midtgard fra høsten åpner lørdag i stedet for fredag, og at de første timene denne ettermiddagen vil være Åpent Hus - altså for ungdom i alle aldre - med kafe og forskjellig kulturvirksomhet i salen, f.eks konserter, teater, filmklubb osv. Ansatte ved Rudolf vil også ha noen vakter ved Midtgard og motsatt, slik at det nå blir lettere å bli kjent med både ledere og ansatte fra den andre klubben i kommunen.

Mandag - Midtgard åpent fra kl 18 - Junior på Rudolf første mandag hver måned kl 18 - 20.30
Tirsdag - Junior på Midtgard første tirsdag hver måned kl 18 - 20.30
Onsdag - Rudolf er åpent fra kl 18 - 21.30 (her vil det trolig bli ettermiddagsåpent fra skoleslutt)
Torsdag - Midtgard er åpent fra kl 18 - 21.30 (her vil det trolig bli ettermiddagsåpent fra skoleslutt)
Fredag - Rudolf er åpent fra kl 18 - 22.30
Lørdag - Midtgard er åpent fra kl 15 - 22

Ungdomshusene er også i bruk til prosjekter, øvinger mm utenom de vanlige åpningstidene. Endringene er del av et prosjekt i ungdomshusene, det kan komme endringer underveis - følg med :)

Her er noen bilder fra sommeravslutningen på Midtgard (du må være logget inn på Facebook for å se dem). Vi er tilbake i uke 35, og ses på Rudolf og Midtgard til høsten!!!!!