icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
30. juni - 14:16
Mer informasjon og alle saker om koronasituasjonen fra kommunen finner du her:
Du er her:   Hjem   ›   Tjenester   ›   Andre nyttige sider   ›   Natur, klima og miljø   ›   Natur og miljø
Bilde Åsmåsan, foto: Ivar Ola Opheim

Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder

Ås kommune har ferdigstilt kartlegging og verdsetting av friluftsområder, som del av et nasjonalt prosjekt. Hovedmålet med prosjektet er å få kunnskap om viktige friluftslivsområder. 

Publisert: 14. januar 2020
Eika ved NMBU. Foto: Ås kommune

Plan for naturmangfold Ås kommune vedtatt

Ås kommune har en viktig rolle med å ivareta naturmangfold i saksbehandling, arealplanlegging, som grunneier og gjennom veiledning og informasjon til innbyggerne. Ås kommunestyre vedtok plan for naturmangfold enstemmig 23.10.2019.

Publisert: 14. januar 2020
Fotografi av ordførerpanelet under Fossilfri grenseregion i Ås kulturhus

Hårete klimamål i Follo-kommunene

Follo leder an i transportdugnaden. Norsk-Svensk-samarbeid sikrer fossilfri transport og store kutt i klimagassutslipp i regionen.

Publisert: 20. september 2019
Eika ved NMBU. Foto Ås kommune

Plan for naturmangfold på høring

Ås kommune ønsker innspill fra innbyggere, lag og foreninger, politikere, og vitenskapelige institusjoner. Barn og ungdom oppfordres spesielt til å gi høringsinnspill.

Publisert: 13. februar 2019
Eika ved NMBU

Kurs i naturmangfoldloven kap. II 25. sept. 2018

I samarbeid med Fylkesmannen i Oslo og Akershus arrangerte Miljøverngruppa i Follo kurs i naturmangfoldloven kap. II på Ås kulturhus. Det deltok om lag 110 ansatte fra Follokommunene med arbeidsfelt innen plan, byggesak og kommunalteknisk.

Publisert: 01. oktober 2018
Illustrasjonsfoto

Naturtypekartlegging av utvalgte områder i Ås kommune 2017

På oppdrag fra Ås kommune kartla BioFokus i 2017 utvalgte arealer i Ås kommune. Oppdraget ble utført som grunnlag for Plan for naturmangfold i Ås kommune, som er under utarbeidelse. 

Publisert: 06. juli 2018
grevling-2

Har du fått besøk av grevling i hagen?

Våren er grevlingtid. Både nysgjerrige og fortvilte mennesker ringer kommunens viltforvaltning for å få råd om grevling i hagen.

Publisert: 02. mai 2018
Kanadagullris på utsiden av Storøykilen NR

Unngå hagerømlinger

– bruk kommunens hageavfallsmottak!

Publisert: 11. april 2014