icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Hjem   ›   Andre nyttige sider   ›   Natur, klima og miljø
breivoll

Søk midler for å ivareta natur og miljø

Tilskuddsordningen skal stimulere privatpersoner, frivillige organisasjoner, private virksomheter, kommuner og andre aktører til å bidra til å bedre miljøtilstanden i Norge. Tilskuddene gis årlig og til en rekke formål. Fristen for å søke er 15. januar 2018.

Publisert: 27. desember 2017
Hule eiker er en utvalgt naturtype. Foto: Dan Aamlid

Tilskuddsordninger til naturforvaltningstiltak 2018 med søknadsfrist 15. januar.

Det er en rekke tilskuddsordninger for økonomisk støtte til kommuner, organisasjoner, forskningsinstitsjoner, private virksomheter og privatpersoner som vil sette i verk tiltak for å bedre miljøtilstanden i Norge.

Publisert: 14. desember 2017
Utdeling av Miljøvernprisen 2015

Hvem fortjener barn og unges miljøvernpris 2017?

Ås kommune leter etter årets mottaker av miljøvernprisen for barn og unge i Ås. Send inn forslag og fortell oss hvem du vil foreslå og hva de har gjort for miljøet som gjør at de fortjener miljøvernprisen innen 17. november 2017.

Publisert: 06. november 2017
vores_avis

Follo-kommunenes klima- og energiseminar - Follow Follo

Klima- og energinettverket i Follo arrangerte 12. oktober 2017 fagseminar om klima og energi på Kulturhuset i Ås.  Hensikten med seminaret var å inspirere og øke kunnskapen til fagområdet slik at Follo-kommunene kan gjennomføre effektive klima- og energitiltak

Publisert: 20. oktober 2017
vegetables-2268682__480

Bli med på matsvinn-dugnad!

I Norge kaster vi årlig 350 000 tonn mat. Godt over halvparten av dette svinnet skjer hjemme. I følge nettstedet matvett.no kaster hver av oss gjennomsnittlig 42 kg mat i året.

Publisert: 12. oktober 2017
pedaltråkk_kart

Pedaltråkk – Hvor ønsker du å sykle?

Våren 2016 fikk Ski og Ås kommune utarbeidet en web-basert kartportal, «Pedaltråkk», for å få innbyggernes innspill om behov og ønsker for fremtidig sykkelveinett. Nå er resultatene samlet i en rapport, som legger grunnlaget for arbeidet med en sykkel- og gåstrategi.

Publisert: 29. september 2017
Pollevann

Feltkartlegging av naturtyper i Ås

På oppdrag fra Plan- og utviklingsavdelingen i Ås kommune skal BioFokus AS gjennomføre supplerende kartlegging av naturtyper i Ås kommune.

Publisert: 29. september 2017
Separert gang- og sykkelvei i Gøteborg

Invitasjon til medvirkningsmøte

Hva skal til for at flere sykler og går mer i Ås?

Ås kommune er i gang med å lage en sykkel- og gåstrategi for kommunen. For å få en best mulig strategi, arrangerer vi medvirkningsmøter i Ås sentrum og Nordby, der vi ønsker at lag, foreninger, vel og enkeltpersoner møter. Alle som stiller og gir sin mening om sykling og gange i Ås får en liten gave fra Mobilitetsuka.

Publisert: 14. september 2017
Brunskogsnegler er en fremmed art i Norge med stor formeringsevne. Foto: Jim Greatorex

Brunskogsnegl

Brunskogsnegl, eller mordersnegl som den også kalles trives veldig godt i været vi har om dagen.

Publisert: 09. juni 2017
Bli med på Sykle til jobben kampanjen 19. april til 17. juni

Bli med på Sykle til jobben-kampanjen 2017

Det er gratis å delta om du bor, jobber eller studerer i Ås kommune. Vi har allerede betalt påmeldingsbeløpet! Kampanjeperioden er 19. april - 17. juni.

Publisert: 18. april 2017
Bilde fra sykkeldagen i Ås 2013

Sykkeldag i Ås 19. april

Onsdag 19. april inviteres det til sykkeldag i Ås. Få gratis sykkelservice, og oppdater deg på det nyeste innen sykkel og utstyr. Bli med og spre det glade budskap om sykling!

Publisert: 18. april 2017
Rynkerose er en av flere fremmede prydplanter som er blitt en problemart. Foto: fra brosjyren Hagerømlinger - Fra prydplanter til svartelistearter. Fylkesmannen i Oslo og akershus

Unngå hagerømlinger – bruk kommunens hageavfallsmottak

Ved å levere hageavfall på mottak kan du hindre at planter fra din hage truer vårt biologiske mangfold.

Publisert: 07. april 2017
kvikkleire

Regional kvikkleirekartlegging

NVE utfører nå regional kvikkleirekartlegging i Vestby, Ski, Frogn og Ås kommune i utvalgte områder basert på befolkning og mulighet for leire fra kvartærgeologiske kart

Publisert: 05. april 2017
Dalsbekken i Slorene naturvernområde. Området forvaltes av Oppegård, Ski og Ås kommuner. Foto: Ane Tingstad Grav

Seminar om biologisk mangfold i Follo

22. november inviterte kommunale miljøvernrådgivere i Follo til et fagseminar hvor temaet var biologisk mangfold i regionen. 

Publisert: 29. november 2016
Utdeling Miljøvernprisen 2015

Miljøagentene fikk Ås kommunes miljøvernpris

Sju barn mottok prisen på vegne av Miljøagentene i dagens kommunestyremøte. Ordfører Ola Nordal delte ut 10000 kroner, diplom og blomster.

Publisert: 09. desember 2015
logoMF

Miljøfyrtårn for små og mellomstore bedrifter

Miljøfyrtårn er en sertifiseringsordning for små og store bedrifter.

Publisert: 19. april 2011