Næringskonferansen 2011 - Follo business

Årets næringskonferanse gjennomføres i år den 13.april, på Universitetet for miljø og biovitenskap/UMB.
logo Follo business

Du kan lese mer her, lenke til nettsidene til Follorådet.

Ås kommune | Skoleveien 1 | Postboks 195 | 1430 ÅS | Telefon: 64 96 20 00 | post@as.kommune.no