Minnestein over de falne i Ås under 2. verdenskrig skal pusses opp

Minnestein over de falne i Ås under 2. verdenskrig skal pusses opp

  

Minnesmerket skal oppgraderes

Sju nye navn skal tilføres minnesmerket over falne fra Ås under 2. verdenskrig.

Det er Foreningen Norden Ås som tok initiativet til at flere navn burde tilføyes minnesmerket. De har fått støtte fra Ås Historielag, Ås Sanitesforening, Ås Rotaryklubb og Ås Mållag til å gjennomføre prosjektet.

I fjor ble det rettet en henvendelse til formannskapet, og politikerne i Ås likte ideen. Det ble bevilget penger til å tilføye navn, samt å pusse opp steinen.

Lokalhistoriker Nikolai Bjørnebys arbeid har brakt denne saken fram i dagen. Se saken fra Åsnytt 2008. (pdf-format)

Steinen ble satt opp i 1947, og i ettertid har det vist seg at det manglet noen navn som burde vært med.

Den seks tonn tunge minnesteinen ble kjørt av gårde i dag, 20. mars, og skal være på plass igjen til den tradisjonelle 17. mai feiringen.