Logo Ås kommune

Logo Ås kommune

  

Midlertidig utkobling av veilys langs Kjærnesveien

På grunn av bygging av gang- og sykkelvei vil veilysene være ute av drift fram til skolestart 2011. Vi beklager ulempene.