icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Hjem   ›   Forebyggende helsearbeid

Mental Helses hjelpetelefon 116 123

Dette  nummeret kan du ringe fra alle land du er i innenfor EU/EØS-området hvis du trenger hjelp, eller noen å snakke med.

Logo hjelpetelefonen til Mental helse

Mental Helses hjelpetelefon er tildelt et felles internasjonalt nummer innefor EU/EØS-området. Dette betyr at uansett hvilket land du er i innenfor området, kan du ringe 116 123 hvis du trenger hjelp eller har behov for noen å snakke med. Du vil da komme til hjelpetjenesten i det landet du er i.

”De som tildeles nummeret skal tilby tjenester av samfunnsmessig verdi. Tjenesten skal være et tilbud til folk som føler seg ensomme, er i en psykisk krise eller tenker på å ta livet sitt”, heter det i EU-kommisjonsbeslutningen.
 
Tjenesten skal være åpen for alle, hele døgnet, hele året, og det er gratis å ringe.
 
Hjelpetelefonen har drevet en lavterskel samtaletjeneste på telefon i mange år.
I fjor gjennomførte vi 62 000 samtaler. Noen ringer oss jevnlig og trenger støtte og motivasjon i hverdagen. Vi møter også mennesker i dyp krise. Andre bruker Hjelpetelefonen til å spørre etter relevante hjelpe- og aktivitetstilbud.
 
Hjelpetelefonen har fra 2-4 linjer åpne i døgnet. Vi er best bemannet på kveld og tidlig natt, da er pågangen størst.

Andre viktige steder du kan få hjelp
Er Hjelpetelefonens nettjeneste.
Her kan du skrive om det som er viktig for deg, og få svar fra et medmenneske. Vi er til for alle, og ingen sak er for liten eller stor. Tjenesten er åpen hele døgnet, og du får svar innen 48 timer.
www.sidetmedord.no

Er et samarbeidsprosjekt mellom Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner – NVIO og Mental Helse Norge. Hjelpetilbud til soldater, veteraner og deres familier som trenger noen å støtte seg  til.   
                                        
www.kameratstøtte.no
Er en gratis nødtelefon for barn og unge som utsettes for vold, overgrep og mishandling. Telefonen er åpen når barneverntjenesten er stengt, fra kl. 15.00 til kl.08.00 neste morgen. I helgene og på fridager er den åpen hele døgnet.
116111.no