icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Hjem   ›   Toppmeny   ›   Om oss   ›   Tjenestebeskrivelser A-Å

Melding til barnevernstjenesten

Vil du melde fra om barn som har det vanskelig eller blir utsatt for omsorgssvikt?

Generelt om tjenesten

Tema

- Helse og sosial

Beskrivelse

Både privatpersoner og offentlige instanser kan melde fra til barnevernstjenesten om at et barn kan ha det vanskelig. Det kreves ikke at du har observert det som meldingen din refererer til, men du bør kunne identifisere kilden til informasjonen. Et rykte anses ikke som en melding. Barnevernstjenesten skal

  • henlegge meldingen hvis den er åpenbart grunnløs
  • starte undersøkelse hvis det er grunn til å anta at det er behov for tiltak etter barnevernloven 
  • henlegge meldingen hvis lovens vilkår ikke er oppfylt

Offentlige instanser har plikt til å varsle barnevernet hvis de har grunn til å tro at barn blir utsatt for grov omsorgssvikt.

aaa

Lover og retningslinjer

Se barnevernloven §§ 4-2, 4-3, 6-4, 6-7 og 6-7a.

Lover

Barnevernloven
Forvaltningsloven

Forskrifter

Forskrift om opplysningsplikt for krisesentre

___

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Du kan melde fra til barnevernstjenesten skriftlig eller muntlig, over telefon eller ved personlig oppmøte. Meldingen din kan også være anonym.

Saksbehandlingstid

Barnevernstjenesten skal snarest, og senest innen én uke, gjennomgå innkomne meldinger og vurdere om meldingen skal følges opp med undersøkelser. Du skal få en bekreftelse innen tre uker på at meldingen er mottatt, bortsett fra i de tilfellene der meldingen er åpenbart grunnløs.

 Meldingen bør inneholde:
- personalia
- faktiske opplysninger
- beskrive hva man er bekymret for (eksempler)
- hva har meldingsinstansen gjort
- melders vurdering
Offentlig melder skal tilstrebe å informere foreldre om at bekymringsmelding sendes.
Unntak: mistanke om grov mishandling eller mistanke om seksuelle overgrep

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:NAV Ås mottak
Telefon:55 55 33 33
Epost:nav.as@nav.no
Postadresse:Postboks 144, 1431 Ås
Besøksadresse:Moerveien 2

Ansvarlig enhet

Avdeling:NAV Ås mottak
Telefon:55 55 33 33
Telefaks:67 25 73 31
Epost:nav.as@nav.no
Postadresse:Postboks 144, 1431 Ås
Besøksadresse:Moerveien 2
Åpningstid:NAV har åpent for uplanlagte møter mandag, onsdag og fredag mellom klokken 12.00 - 14.00.

Andre opplysninger

Oppdatert:2016-01-06 10:35