icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Hjem   ›   Tjenester   ›   Skole og utdanning   ›   Ås læringssenter - Voksenopplæring   ›   Lover og rundskriv
  

Lov om introduksjonsordning og norskopplæring

Introduksjonsordning for nyankomne innvandrere skal styrke nyankomne innvandreres mulighet for å delta i yrkes- og samfunnslivet. Introduksjonsprogrammet skal inneholde norskopplæring og samfunnskunnskap, og forberede for deltakelse i arbeidslivet. Hele lovteksten finner du her: