icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Fotografi av en mann i siluett med solen bak

Fotografi av en mann i siluett med solen bak

LIVSLYST - når det røyner på

Har du lyst til å lære mer om hvordan du kan bruke egne ressurser for å håndtere utfordringer i livet?  

Tips en venn Skriv ut

Fokus vil være hvordan tankene påvirker følelser og opplevelser. Det blir erfaringsutveksling i gruppe og praktiske øvelser i oppmerksomhetstrening. Kurset går over 5 ganger.

Hvem er kurset for?
"Livslyst – når det røyner på" er for deg som ønsker å lære å leve med utfordringer eller sykdom, og fokusere på å finne teknikker for å mestre livet gjennom helse og uhelse.

Kurset egner seg ikke i krisesituasjoner eller ved store psykiske utfordringer. Hva som oppleves som en utfordring i livet er individuelt, men det kan betegnes som en ubalanse mellom det man mestrer og det som oppleves som hverdagens krav.

Hva går kurset ut på?
Kurset går ut på å øke kompetansen på å rydde opp i kaotiske tanker og følelser og å bli kjent med verktøy for å øke livslyst. Det er også fokus på å bli mer oppmerksom på tankene sine og å se sammenhengen mellom tanker og følelser.

Kurset er ikke ment som terapi, men som verktøy for at du som deltaker får mer tak i egne iboende krefter for å håndtere livets opp- og nedturer.

Det forventes at du som kursdeltaker har lyst til å gjøre noe med livssituasjonen og er villig til å gjøre en innsats selv .

Det legges vekt på at kursdeltakerne er aktivt medvirkende på kurset.

Målet med kurset
Du får:

• Praktiske tips og øvelser som kan gjøre det lettere å håndtere hverdagen.
• Større kjennskap til hvordan tanker påvirker følelser.
• Økt kunnskap om hvordan tanker innvirker på måter vi opplever livet –særlig når det røyner på.
• Muligheten til å utveksle erfaringer og synspunkter med andre.

Vi ønsker å nå mennesker som har som mål å øke livskvaliteten og livslyst.

Henvisning
Du kan ta kontakt med oss direkte for påmelding, eller henvises fra fastlege/annet helsepersonell. Kurset kan brukes alene eller i tillegg til medikamentell behandling og/eller samtalebehandling.

For å få utbytte av kurset er det nødvendig med en viss grad av konsentrasjon, oppmerksomhet og motivasjon.

Kurslederene tilbyr en forsamtale for deg som ønsker det.

Metode
Kurset inneholder kognitiv teori og enkle teknikker forå håndtere tanker og følelser. Oppmerksomhetstrening er en metode som benyttes aktivt.
Samlingene består av kunnskapsformidling, praktiske øvelser og erfaringsutveksling mellom deltakerne. Det gis enkle hjemmeoppgaver / øvelser knyttet til hver samling.

Kurset ledes av kvalifiserte kursledere med bred erfaring.

Kurset er utarbeidet  og prøvd ut av Kreftforeningen.

Praktiske opplysninger
Kurset blir ledet av 2 kursledere med kurslederkompetanse.

Kurset går over 6 ganger og varer i 2 ½ time. Det er max 14 deltakere på hvert kurs. Kursboka: “Livslyst –når det røyner på” blir brukt aktivt gjennom hele kurset.

Tilbud om forsamtale: Onsdag 4.mars kl 13:00-15:00
Oppstart: Onsdag 11. mars kl. 13.00 -15.30
Deretter følgende datoer: 18.3, 25.3, 8.4, 15.4 og 3.6
Påmeldingsfrist: mandag 2. mars
Pris: kr 250 (inkl. kursbok, kaffe/te, snacks)
Sted: Store salong, Kulturhuset, Moerveien 1, Ås
Kursleder: Tone Merete Eng (Ås Frivilligsentral) og Charlotte Bless (Frisklivssentralen Ås)

Kontakt for påmelding og eventuell forsamtale
Frisklivssentralen
Tlf.: 64 96 22 60 / 959 39 735
E-post: frisklivssentralen@as.kommune.no

Nedlastbar brosjyre

Ås kommune| Skoleveien 1 1430 Ås | Postboks 195 1431 ÅS | Telefon: 64 96 20 00| Organisasjonsnummer: 964948798 |

Ansvarlig redaktør: Trine Christensen | Webredaktør: Ivar Ola Opheim |

Web levert av CustomPublish
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan lese vår personvernerklæring og mer om vår bruk av informasjonskapsler her