Liste over utskriving av eiendomsskatt 2010 på verk og bruk i Ås kommune