icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Hjem   ›   Natur og fritid   ›   Idrett, natur og friluftsliv
Eika ved NMBU

Kurs i naturmangfoldloven kap. II 25. sept. 2018

I samarbeid med Fylkesmannen i Oslo og Akershus arrangerte Miljøverngruppa i Follo kurs i naturmangfoldloven kap. II på Ås kulturhus. Det deltok om lag 110 ansatte fra Follokommunene med arbeidsfelt innen plan, byggesak og kommunalteknisk.

Tips en venn Skriv ut

Kommunene har myndighet og plikt til å forvalte lovverket for å sikre ivaretakelse av naturmangfold. Naturmangfoldloven kap. II skal sørge for at natur er en premiss i all myndighetsutøving og at natur ikke ses isolert men i sammenheng på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå.

Målet med kurset var å gi saksbehandlere innsikt i hvordan bestemmelsene i naturmangfoldloven skal ivaretas i saksbehandling og vedtak. I tillegg til gjennomgang av lovverket, jobbet deltakerne i grupper med caser for å få en mer praktisk tilnærming til hvordan loven brukes.

Faglige ressurser fra seminaret og Fylkesmannen i Oslo og Akershus (FMOA)

Andre ressurser, naturmangfold