Solberg Øst

Solberg Øst

  

Kunngjøring

Ås kommune har inngått utbyggingsavtale med grunneiere av gnr. 102, bnr. 118 og gnr. 102, bnr. 10 i forbindelse med gjennomføring av reguleringsplan for Solberg øst.

Utbyggingsavtalen sikrer finansiering og gjennomføring av gang- og sykkelvei med gangbru over Søndre tverrvei. Avtalen er godkjent av kommunestyret 15.03.2017.

Last ned hele avtalen i PDF-format her.