icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Ny_Perspektiv_01_Oversikt

  

Kunngjøring av vedtatt plan - R-287 Områdereguleringsplan for Ås sentralområde

Det underrettes om at Ås kommunestyre i møte 23.10.2019, K-sak 65/19, vedtok områdereguleringsplan for Ås sentralområde. Planen omfatter de aller mest sentrale områdene i Ås tettsted, og legger blant annet til rette for om lag 3000 nye boliger innenfor planområdet. Møtebok med saksdokumenter revidert i henhold til vedtaket kan lastes ned nedenfor. 

Kommunestyrets vedtak kan påklages til fylkesmannen. Klagens sendes Ås kommune, Plan- og utvikling, Postboks 195, 1431 Ås eller elektronisk til post@as.kommune.no.

Klagefrist er tre uker fra denne kunngjøringen er publisert. Det vises til plan- og bygningslovens § 1-9, forvaltningsloven §§ 28-33 og til retningslinjene i forvaltningslovens kapittel IV.

Det kan kreves erstatning som følge av reguleringsplan. Krav om erstatning eller innløsning må fremmes senest tre – 3 år – etter denne kunngjøringen, jfr. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3.

Dokumenter i saken: 

 1. Saksutskrift Kommunestyret 23.10.2019
 2. Plankart, revidert 15.11.2019
 3. Reguleringsbestemmelser, revidert 12.11.2019
 4. Planbeskrivelse, revidert 15.11.2019
 5. Kvalitetsprofram, revidert 31.05.2019
 6. Overordnet ROS-analyse
 7. Kapasitetsberegninger og trafikksikkerhet fv. 152
 8. Kostnadsvurdering infrastrukturtiltak
 9. Prinsippskisse senking av Raveien
 10. Oppsummering av merknader med kommentar, datert 17.09.2019
 11. Saksutskrift - Hovedutvalg for teknikk og miljl 22.05.2019, Sak 31/19

 

Ås kommune| Skoleveien 1 1430 Ås | Postboks 195 1431 ÅS | Telefon: 64 96 20 00| Organisasjonsnummer: 964948798 |

Ansvarlig redaktør: Trine Christensen | Webredaktør: Ivar Ola Opheim |

Web levert av CustomPublish
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan lese vår personvernerklæring og mer om vår bruk av informasjonskapsler her