icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
30. juni - 14:16
Mer informasjon og alle saker om koronasituasjonen fra kommunen finner du her:
Du er her:   Hjem   ›   Tjenester   ›   Plan, bygg og eiendom   ›   Arealplaner   ›   Reguleringsplaner   ›   Nyere vedtatte reguleringsplaner
Kulturhuset i Ås

Kulturhuset i Ås

  

Kunngjøring av kommunestyrevedtak

Reguleringsplan for sentrum nord - Ås torget.

Det underrettes herved om at Ås kommunestyre i møte 19.06.2013, sak 42/13, vedtok overnevnte reguleringsplan.  

Kommunestyrets vedtak kan påklages, som det fremkommer av plan- og bygningslovens § 1-9 og forvaltningslovens §§ 28 og 29. Klageinstans er Fylkesmannen i Oslo og Akershus. 

I henhold til forvaltningslovens § 29 er klagefristen 3 uker etter at dette brevet er mottatt. På grunn av fellesferie forlenges fristen. Det vises til retningslinjene i forvaltningslovens kapittel VI. 

Klagen sendes til: Ås kommune, Plan- og utviklingsavdelingen, Postboks 195, 1431 ÅS innen 19. august 2013.

Det kan kreves erstatning eller innløsning som følge av reguleringsplan. Krav om erstatning eller innløsning må framsettes senest 3 – tre – år etter denne kunngjøring, jfr. §§ 15-2 og 15-3 i plan- og bygningsloven.

Vedlegg:

Reguleringskart

Reguleringsbestemmelser (DOC) (PDF)