icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
30. juni - 14:16
Mer informasjon og alle saker om koronasituasjonen fra kommunen finner du her:
Du er her:   Hjem   ›   Tjenester   ›   Plan, bygg og eiendom   ›   Arealplaner   ›   Reguleringsplaner   ›   Nyere vedtatte reguleringsplaner
Dagtilbudet

Dagtilbudet Foto: Ivar Ola Opheim

  

Kunngjøring av kommunestyrevedtak: R-296 Detaljreguleringsplan for Moerveien 10

 Det underrettes om at Ås kommunestyre i møte 12.10.2016, K-sak 76/16, vedtok overnevnte reguleringsplan.

Planområdet er på ca. 3,7 dekar og legger til rette for ny sentrumsbebyggelse i Ås sentrum, med forretning, kontor og tjenesteyting, samt mulighet for å etablere bevertning, forsamlingslokale og undervisning.

 Kommunestyrets vedtak kan påklages til Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Klagen sendes Ås kommune, Plan og utvikling, Postboks 195, 1431 Ås eller elektronisk til post@as.kommune.no

Klagefristen er tre uker fra kunngjøringsdato. Det vises til plan- og bygningslovens § 1-9 og til forvaltningslovens §§ 28-33 og til retningslinjene i forvaltningslovens kapittel VI. 

Det kan kreves erstatning som følge av reguleringsplan. Krav om erstatning eller innløsning må framsettes senest tre år – 3 år – etter denne kunngjøringen, jfr. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3. 

Plan- og utviklingssjefen i Ås

1. Saksutskrift, vedtak Kommunestyret 12.10

2. Reguleringskart, datert 15.06

3. Reguleringsbestemmelser, datert 15.06

4. Planbeskrivelse, datert 15.06