icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
30. juni - 14:16
Mer informasjon og alle saker om koronasituasjonen fra kommunen finner du her:
Du er her:   Hjem   ›   Tjenester   ›   Plan, bygg og eiendom   ›   Arealplaner   ›   Reguleringsplaner   ›   Nyere vedtatte reguleringsplaner
Solberg Øst

Solberg Øst

  

Kunngjøring av kommunestyrevedtak: R-282 Områdereguleringsplan for Solberg Øst

Ås kommune vedtok områdereguleringsplan for Solberg Øst i møte 14.12.2016

Det underrettes om at Ås kommunestyre i møte 14.12.2016, K-sak 109/16, vedtok overnevnte reguleringsplan. Planområdet er på ca. 115 dekar, og legger til rette for ny boligbebyggelse, offentlig- eller privat tjenesteyting, friområder og teknisk infrastruktur.

Kommunestyrets vedtak kan påklages til Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Klagen sendes Ås kommune, Plan og utvikling, Postboks 195, 1431 Ås eller elektronisk til post@as.kommune.no.

Klagefristen er tre uker fra kunngjøringsdato. Det vises til plan- og bygningslovens § 1-9 og til forvaltningslovens §§ 28-33 og til retningslinjene i forvaltningslovens kapittel VI.

Det kan kreves erstatning som følge av reguleringsplan. Krav om erstatning eller innløsning må framsettes senest tre år – 3 år – etter denne kunngjøringen, jfr. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3.

Plan- og utviklingssjefen i Ås