julekonsert_200x169

  

Kulturskolens julekonserter

Onsdag 8.desemer i Nordby kirke og torsdag 9.desember i Ås kirke.

Kulturskolen inviterer til julekonserter med noen av skolens elever og lærere.

Onsdag 8.desember kl.1800 i Nordby kirke

Torsdag 9.desember kl.1800 i Ås kirke

Det er gratis inngang ved begge konserter.

Velkommen