icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Hjem   ›   Om oss   ›   Tjenestebeskrivelser A-Å

Kulturskole

Musikk- og kulturskole er et tilbud til skoleelever. Skolen drives og eies av kommunen.

Generelt om tjenesten

Tema

- Kultur og fritid
- Skole og opplæring
- Barn og ungdom

Beskrivelse

Kulturskolen er et musikk- og kulturfaglig tilbud. Tilbudet er organisert i tilknytning til skoleverket og kulturlivet ellers.

Kulturskolen har et mangfoldig tilbud Klikk her for mer informasjon.

Målgruppe

Elever i grunnskolen og videregående skole.

Kriterier/vilkår

Når du søker om opptak, har du krav på å få et skriftlig vedtak fra kommunen. Selv om du ikke har rett til å motta et tilbud, må kommunens avgjørelse om tildeling av plass være saklig begrunnet.

Søkerkriterier:

· Søkeren må være bosatt i Ås kommune.

· Innmeldingen er bindende når tildelt plass, tid og sted for undervisningen er akseptert.

· Elever som har plass i kulturskolen og som skal fortsette behøver ikke å søke på nytt.

· Utmelding skal skje skriftlig til kulturskolens administrasjon, innen 12. desember eller 26. mai.

· Elever som ikke har sendt inn skriftlig utmelding innen overnevnte frister, er økonomisk bundet påfølgende semester.

· Det er en forutsetning at instrumentalelever disponerer eget instrument:

- Kulturskolen har noen instrumenter til leie.

- Korpsene besørger instrumenter til sine medlemmer.

- Pianister må ha piano for hjemmeøving (ikke el-piano eller keyboard).

· For søkere til blåse- og slagverkinstrumenter:

- Søkere til korpsene prioriteres på bakgrunn av gjeldende samarbeidsavtale..

- Korpsenes besetningsbehov er styrende for tildeling av instrument.

- Per i dag tas det ikke inn elever til blås og slagverkinstrumenter uten at de ønsker tilknytning til korps.

- Elever som slutter i korpset mister også sitt tilbud om instrumentalopplæring. Eleven må da søke om plass for instrumentalopplæring, uten tilknytning til korpset. Eleven vil da bli satt på ventelisteplass ettersom kulturskolen per i dag ikke har flere elevplasser på disse instrumentene enn det korpsavtalen omfatter.

 

Pris for tjenesten

Her er en link til kulturskolen med priser.

aaa
Lover og forskrifter

Serviceerklæring

"Vi lover"

·         Tilbyr opplæring hos høyt kvalifiserte og utdannede pedagoger og utøvere

·         Gir opplæring tilpasset den enkelte elevs forutsetninger, behov og interesser (nivå)

·         Gir opplæring innenfor tydelige og faste rammer

·         Undervisning organisert enten som enkeltundervisning eller i grupper

·         Gir både faglig og sosial utvikling for eleven

·         Deltakelse ved konserter og andre arrangement / forestillinger / utstillinger

·         Det gis tilbud om foreldresamtaler

·         Være rådgivende ved anskaffelse av eget instrument

·         Er lærer syk eller ved forhindret fra undervisningen forsøker skolen etter beste evne å skaffe vikar

·         Dersom søker får plass ved høstens opptak gis det beskjed om dette før oppstart på høsten. Det er også mulighet for å få tilbud om plass underveis i året.

 

Søkere som ikke får tildelt elevplass ved hovedopptak, blir tilskrevet per brev, på høsten.

"For at vi skal kunne oppfylle dette..."

Dette forventer vi av eleven:  

 

  • At eleven møter opp til rett tid og vel forberedt til undervisningen
  • At eleven setter av tid til å være med på konserter, forestillinger og prosjekter utenom den vanlige ukentlige undervisningen
  • At eleven og foreldre/foresatte er til stede på hele arrangementer, også etter at eleven er ferdig med sitt bidrag
  • At eleven melder fravær på forhånd til faglærer eller til kontoret
  • At eleven kan miste sin elevplass ved gjentatte ugyldig fravær, ved manglende interesse eller ved uønsket oppførsel

Dette forventer vi av foresatte:  

  • At de oppmuntrer og støtter barna, og legger til rette for daglig øving hjemme  
  • At de melder fra til kontor eller til lærer dersom eleven skal være borte fra undervisningen
  • At de tar kontakt med lærer dersom de har spørsmål eller ønsker å komme med innspill til undervisningen
  • At de, etter avtale med læreren, kjøper noter og nødvendig utstyr
  • At de har ansvaret for at utleieinstrument blir tatt godt vare på og sørger for at dette er forsikret

At de overholder frister for inn- og utmeldinger og elevkontingentinnbetalinger

___

Alle kommuner skal alene eller i samarbeid med andre kommuner ha et musikk- og kulturskoletilbud til barn og unge. Se opplæringslova § 13-6 Musikk- og kulturskoletilbod

Lover

Forvaltningsloven
Opplæringslova

___
Skjema

Skjema

Kulturskolen: http://kulturskolen.as.kommune.no/,
eller  via Ås kommunes nettsider – elektronisk søknad til kulturskolen.

elektronisk søknadsskjema kulturskolen

Søknadsfrist

Hovedopptak er 1. mai. Det er fortløpende inntak også hele året, etter behov.

Saksbehandling

Merknader

Kulturskolen følger grunnskolens skolerute: Kulturskolen følger grunnskolenes skolerute, med unntak av at Kulturskolen avslutter sin undervisning en uke tidligere enn grunnskolene, før jul og sommer.

 

Undervisningen foregår på Kulturskolen, Åsgård skole og Nordby skole. Undervisningen foregår etter skoletid, ettermiddag/kveld.

 

Kulturskolens venneforening: er foreldreforeningen vår, som også er åpen for andre interesserte. Foreningen gjør en verdifull innsats omkring våre arrangementer, og er en betydelig støtte for miljøet og arbeidet med å sikre og utvikle skolens tilbud. Kontingenten er kr. 100,- pr år.
 

Søkerkriterier:

·       Søkeren må være bosatt i Ås kommune.

·       Innmeldingen er bindende når tildelt plass, tid og sted for undervisningen er akseptert.

·       Elever som har plass i kulturskolen og som skal fortsette behøver ikke å søke på nytt.

·       Utmelding skal skje skriftlig til kulturskolens administrasjon, innen 12. desember eller 26. mai.

·       Elever som ikke har sendt inn skriftlig utmelding innen overnevnte frister, er økonomisk bundet påfølgende semester. 

·       Det er en forutsetning at instrumentalelever disponerer eget instrument:

     - Kulturskolen har noen instrumenter til leie.

     - Korpsene besørger instrumenter til sine medlemmer.

     - Pianister må ha piano for hjemmeøving (ikke el-piano eller keyboard).

·       For søkere til blåse- og slagverkinstrumenter: 

      - Søkere til korpsene prioriteres på bakgrunn av gjeldende samarbeidsavtale..      

      - Korpsenes besetningsbehov er styrende for tildeling av instrument.

      - Per i dag tas det ikke inn elever til blås og slagverkinstrumenter uten at de ønsker tilknytning til korps.

      - Elever som slutter i korpset mister også sitt tilbud om instrumentalopplæring. Eleven må da søke om  plass for instrumentalopplæring, uten tilknytning til korpset. Eleven vil da bli satt på ventelisteplass ettersom kulturskolen per i dag ikke har flere elevplasser på disse instrumentene enn det korpsavtalen omfatter.

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Kulturskolen i Ås / Ungdomshusene
Telefon:64 96 23 90
Epost:kulturskolen@as.kommune.no
Postadresse:Kulturskolen i Ås, postboks 195, 1431 Ås
Besøksadresse:Kulturskolen, Bankveien 1, 1430 Ås

Ansvarlig enhet

Avdeling:Oppvekst og kultur
Telefon:64 96 21 01
Epost:ellen.benestad@as.kommune.no
Nettadresse:http://www.as.kommune.no
Postadresse:Boks 195, 1431 Ås
Besøksadresse:Skoleveien 1
Åpningstid:08.00-15.00

Kontaktpersoner

Navn:Alexander Krohg Plur
Tittel:Rektor
Epost:Alexander.K.Plur@as.kommune.no
Andre opplysninger

Søkeord

kulturskole, kulturskolen, kultur, musikk, musikkskole, musikkinstrumenter, instrument, korps, band, dans, Kulturverksted, film, teater

Oppdatert:
2020-05-18 10:02