Logo Ås kommune

Logo Ås kommune

  

Kontrollutvalget ønsker innspill om temaer for forvaltningsrevisjon

Nå inviterer de innbyggerne, politikerne og ansatte til å komme med innspill til en plan for forvaltningsrevisjon.
Kontrollutvalget arbeider nå med en plan for forvaltningsrevisjon for de kommende fire år, som kommunestyret skal vedta. Den baseres på en analyse av kommunens virksomhet ut fra risiko- og vesentlighetsvurderinger, med sikte på å identifisere behov for forvaltningsrevisjon på de ulike sektorer og virksomheter.
 
Kontrollutvalget inviterer innbyggerne, politikerne og ansatte til å komme med innspill. Ta kontakt med Jan Løkken i FIKS, eller med undertegnede.
 
Håkon L Henriksen
Leder av Kontrollutvalget i Ås kommune.