Logo Ås kommune

Logo Ås kommune

  

Kontrollutvalget åpner sine møter for publikum

Det første åpne møtet holdes 13. desember. Utvalget håper dette vil øke interessen for kontroll og tilsynsarbeidet.
Vedtaket gir samtidig et signal om betydningen av åpenhet om alle deler av kommunens virksomhet. Lovens hovedregel er at utvalgets møter skal være lukket, men i vedtaket har en benyttet seg av en unntaksbestemmelse.