icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Hjem   ›   Tjenester   ›   Helse   ›   Kontaktinformasjon for Ahus
  

Ås kommune - Kontaktinformasjon for Ahus

Hjemmesykepleien/hjemmebasert omsorg

Enhet for hjemmebaserte tjenester

Ingeborg Siggerud

Telefon: 64 96 25 04

Epost: ingeborg.siggerud@as.kommune.no

Postadresse: Postboks 195, 1431 Ås

Besøksaderesse: Tunveien 2, 1430 Ås

 

Psykisk helse- og rustjenesten

Rus og psykisk helsetjeneste

Telefon: 64 96 25 90 / 20 00

E-post: rusogpsykisk.helsetjeneste@as.kommune.no

Kreftkoordinator

Kreftkoordinator ved enhet for hjemmebaserte tjenester;

Lene Sunde
Mobiltelefon: 959 51 896, mandag - fredag klokken 08.00- 15.00
E-post: lene.sunde@as.kommune.no
Fax: 64 96 25 79

Besøksadresse: Tunveien 2, 1430 Ås
Postadresse: Postboks 195, 1431 Ås

Demenskoordinator og veileder

Demenskoordinator

Telefon 64 96 22 07 eller 959 39 705, alle hverdager, klokken 08.00-15.00.

E-post: hukommelsesteamet@as.kommune.no

Kommunal akutt døgnplass (KAD)

Follo medisinske senter

Legevakt og Døgnpost

Vardåsveien 3

1400 Ski

Direktetelefon døgnpost: 64 85 61 00

 

Kommuneoverlege

Kommuneoverlege Sidsel Storhaug 

Postadresse: Postboks 195, 1431 Ås

Telefon: 91 17 17 97

E-post: sidsel.storhaug@as.kommune.no

 

Multidoseapotek

Apotek1 Ski
Nordbyveien 41
1400 Ski

Telefon: 64 85 95 60

Digital samhandling - systemansvarlig/meldingsansvarlig