Logo Ås kommune

Logo Ås kommune

  

Konstituering av kommunestyret for 2011-2015

Kommunestyret valgte onsdag kveld formannskap, ordfører, varaordfører og diverse utvalg.

Her finner du en oversikt over de viktigste vervene.

Formannskap
Alnes, Johan ordfører (A)
Ekanger, Ivar (A)
Nakken, Jorunn (V)
Røed, Marianne varaordfører (SP)
Opedal, Hege (SV)
Haug, Gro (H)
Ørbeck, Egil (H)
Lillemo, Morten (KrF)
Hillestad, Arne (FRP)

Hovedutvalg for oppvekst og kultur (HOK)
Østerås, Olav leder (V)
Nordsveen, Laila P nestleder (A)
 

Hovedutvalg for helse og sosial (HHS)
Odenmarck, Anne leder (A)
Puente Corall, Roberto nestleder (SV)

Hovedutvalg for teknikk og miljø (HTM)
Nordal, Ola leder (A)
Rønningen, Odd nestleder (SP)

Plankomité
Skage, Olav leder (V)
Stabbetorp, Elin Marie Haga nestleder (SP)

Administrasjonsutvalg
Alnes, Johan leder (A)
Rønningen, Odd nestleder (SP)

Kontrollutvalg
Henriksen, Håkon leder (H)
Berg, Einride nestleder (A)

Sosialutvalg (medlemmer av HHS)
Skar, Tommy leder (A)
Michelsen, Annett Hegen nestleder (SP)

Når det gjelder øvrige medlemmer av styrer, råd og utvalg, finner du en oversikt her.