Klima- og energiplan illustrasjonsbilde

Klima- og energiplan illustrasjonsbilde

  

Konferanse om klimariktige bygg og uteområder

Konferansen er gratis og åpen for interesserte.

Klima- og energinettverket i FolloRådet inviterer til konferanse om fremtidens bygg og uteområder 8. juni 2011.

Hensikten med konferansen er å øke kompetansen slik at Follokommunene blir bedre i stand til å planlegge og bygge klimariktige kommunale bygg og uteområder. Kommunene skal også bli bedre på å vurdere prosjekter fra utbyggere og stille krav om klimariktig utbygging.

Tid og sted: Onsdag 8. juni 2011 kl 9-16 i Festsalen på Studentsamskipnaden i Ås. Konferansen er gratis og åpen for interesserte. Se programmet her. 

Påmelding innen onsdag 1. juni 2011 til Elisabeth Hinteregger, plan- og miljørådgiver i Ås kommune, e-post: elisabeth.hinteregger@as.kommune.no