icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Hjem   ›   Om oss   ›   Tjenestebeskrivelser A-Å

Kommunalt regnskap

Generelt om tjenesten

Tema

- Økonomi

Beskrivelse

Hovedoppgavene er følgende:

 • Utbetaling av fakturaer
 • Klargjøring og føring av inntekts- og utgiftsbilag
 • Avstemming av bank- og andre balansekonti
 • Rådgivning og veiledning av interne brukere
 • Årsavslutning

Formål:
Regnskapet skal gi et korrekt bilde av kommunens inntekter og utgifter, herunder utbetalinger.

Målgruppe

Tjenesteytende enheter og andre interne bruker, herunder politiske organer og, revisor, statlige myndigheter og lånegivere.

Kriterier/vilkår

Leder tjenesteytende enhet skal påse at følgende gjennomføres i sin enhet:

 • Bilag skal være utfylt i korrekt stand og leveres fortløpende til økonomiavdelingen (regnskapsseksjonen). Alle inntekts- og utgiftsbilag skal påføres kontostreng med 12 siffer
 • Økonomiavdelingen (regnskapsseksjonen) skal ha tilbakemelding om feil på bilagslister i løpet av 14 dager etter at den er sendt ut. Tilbakemeldinger bør gis som korreksjonsbilag
 • Et sentralt punkt ved regnskapsavslutningen er anordningsprinsippet. Dette prinsippet innebærer at alle kjente utgifter og inntekter i året skal tas med i årsregnskapet for vedkommende år, enten de er betalt eller ikke når årsregnskapet avsluttes

Økonomiavdelingen (regnskapsseksjonen) skal gjennomføre følgende:

 • Bilag fra enhetene skal som hovedregel være registrert i løpet av tre dager
 • Bilag som har vesentlige feil og/eller er mangelfullt utfylt skal returneres enheten
 • Bilagslister sendes ut senest den åttende den påfølgende måneden
 • Regnskapsavslutningen følger egen arbeidsplan. Det sendes ut et internt notat til enhetene rundt 15. november med frister for innhenting av oppgaver fra enhetene når det gjelder regnskap og lønn
 • Regnskapet legges fram innen 15. februar
aaa
Lover og forskrifter
___
Skjema

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Tjenesten utføres av økonomiavdelingens regnskapsseksjon.
Besøksadresse: Rådhusplassen 2. etg. 1430 Ås
Bankkonto: 1654.07.99605 ·

Saksbehandling
Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Økonomi

Ansvarlig enhet

Avdeling:Økonomi

Kontaktpersoner

Navn:Emil Schmidt
Tittel:Økonomisjef
Epost:Emil.Schmidt@as.kommune.no
Andre opplysninger
Oppdatert:
2016-01-06 10:34