icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
22. april - 14:38
Mer informasjon og alle saker om koronasituasjonen fra kommunen finner du her:
Du er her:   Hjem   ›   Toppmeny   ›   Om oss   ›   Tjenestebeskrivelser A-Å

Kommunale krav

 • Generelt om tjenesten

  Tema

  - Økonomi

  Beskrivelse

  Hovedoppgavene er følgende:

  • Kommunal fakturering
  • Utfakturering av utlån
  • Innfordring av kommunale krav

  Formål:
  Å ivareta kommunens inntekter som betaling for kommunale tjenester

  Målgruppe

  Eksterne brukere er innbyggere Interne brukere er tjenesteytende enheter

  Kriterier/vilkår

  Leder tjenesteytende enhet skal påse at følgende gjennomføres i sin enhet:

  • Fakturagrunnlaget sendes økonomiavdelingen (regnskapsseksjonen) fra den enkelte enhet innen gitte frister. Ved feil/endringer meldes disse fortløpende
  • Krav som utelukkende behandles manuelt, forberedes og sendes ut fra enheten selv, med kopi til regnskapsseksjonen. Enhetene skal i størst mulig grad unngå manuelle krav
  • Enhetsleder vurderer utkastelse/oppsigelse i forhold til den aktuelle tjenesten etter melding fra økonomiavdelingen
  • Eventuelle tap som skyldes den enkelte enhets manglende oppfølging, dekkes innenfor enhetens rammer

  Økonomiavdelingen (regnskapsseksjonen) skal gjennomføre følgende:

  • Fakturagrunnlag registreres og krav sendes ut etter fastsatte frister
  • Purringer sendes ut etter fastsatt plan
  • For krav uten sikkerhet varsels aktuell enhet etter siste purring med sikte på utkastelse/oppsigelse
  aaa
 • Lover og forskrifter
  ___
 • Skjema

  Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

  Tjenesten utføres av økonomiavdelingens regnskapsseksjon
  Besøksadresse: Rådhusplassen 29 2 et. 1430 Ås
  Bankkonto: 1654.07.99605
 • Saksbehandling
 • Kontaktinformasjon

  Kontaktavdeling

  Avdeling:Økonomi

  Ansvarlig enhet

  Avdeling:Økonomi
 • Andre opplysninger
  Oppdatert:
  2016-01-06 10:34