icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Hjem   ›   Om oss   ›   Tjenestebeskrivelser A-Å

Kommunale krav

Generelt om tjenesten

Tema

- Økonomi

Beskrivelse

Hovedoppgavene er følgende:

  • Kommunal fakturering
  • Utfakturering av utlån
  • Innfordring av kommunale krav

Formål:
Å ivareta kommunens inntekter som betaling for kommunale tjenester

Målgruppe

Eksterne brukere er innbyggere Interne brukere er tjenesteytende enheter

Kriterier/vilkår

Leder tjenesteytende enhet skal påse at følgende gjennomføres i sin enhet:

  • Fakturagrunnlaget sendes økonomiavdelingen (regnskapsseksjonen) fra den enkelte enhet innen gitte frister. Ved feil/endringer meldes disse fortløpende
  • Krav som utelukkende behandles manuelt, forberedes og sendes ut fra enheten selv, med kopi til regnskapsseksjonen. Enhetene skal i størst mulig grad unngå manuelle krav
  • Enhetsleder vurderer utkastelse/oppsigelse i forhold til den aktuelle tjenesten etter melding fra økonomiavdelingen
  • Eventuelle tap som skyldes den enkelte enhets manglende oppfølging, dekkes innenfor enhetens rammer

Økonomiavdelingen (regnskapsseksjonen) skal gjennomføre følgende:

  • Fakturagrunnlag registreres og krav sendes ut etter fastsatte frister
  • Purringer sendes ut etter fastsatt plan
  • For krav uten sikkerhet varsels aktuell enhet etter siste purring med sikte på utkastelse/oppsigelse
aaa
Lover og forskrifter
___
Skjema

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Tjenesten utføres av økonomiavdelingens regnskapsseksjon
Besøksadresse: Rådhusplassen 29 2 et. 1430 Ås
Bankkonto: 1654.07.99605
Saksbehandling
Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Økonomi

Ansvarlig enhet

Avdeling:Økonomi
Andre opplysninger
Oppdatert:
2016-01-06 10:34