icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Hjem   ›   Toppmeny   ›   Politikk   ›   Planer og styringsdokumenter   ›   Kommunale gebyrer

Samleoversikt over alle kommunale gebyrer i Ås

Her finner du alle gebyrene. Last ned utskriftsvennlig format her. (DOC) (PDF)

Tabellen gir en samlet oversikt over avgiftene og inntektene på de respektive tjenester sammenlignet med foregående år:

Tips en venn Skriv ut

Vedlegg 10 A: Kommunale avgifter og gebyrer

 

 

OPPVEKST- OG KULTUR

 

Sats 2015

 

Sats 2016

% Endring

- der endring forekommer

Barnehagene

 

 

 

Foreldrebetaling

Inntekt under 50 000 kroner

Inntekt under 100 000 kroner

Inntekt under 150 000 kroner

Inntekt under 200 000 kroner

Inntekt under 250 000 kroner

Inntekt under 300 000 kroner

Inntekt under 350 000 kroner

Inntekt under 400 000 kroner

Inntekt under 450 000 kroner

Inntekt under 486 750 kroner

Inntekt over 486 750 kroner

Kostpenger

 

0

272

545

818

1 090

1 363

1 636

1 909

2 181

2 455

2 580

300

 

0

272

545

818

1 090

1 363

1 636

1 909

2 181

2 455

2 655

400

 

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %
0 %

2,9 %

33,3 %

Tilskuddssats drift - til private barnehager pr heltidsbarn under tre år

183 738

178 076

-3,1 %

Tilskuddssats drift - til private barnehager pr heltidsbarn over tre år

88 175

84 402

-4,3 %

Tilskuddssats kapital til private barnehager pr heltidsbarn – nasjonal sats

9 500

Ikke kunngjort

 

Tilskuddssats til familiebarnehager - nasjonal sats inkl. kapital barn under tre år

164 900

Ikke kunngjort

 

Tilskuddssats til familiebarnehager - nasjonal sats inkl. kapital barn over tre år

128 700

Ikke kunngjort

 

Skolefritidsordningen

 

 

 

3 dager per uke inkl. kost

5 dager per uke inkl. kost

1 ekstra enkeltdag ferietid

1 ekstra dag skoledag

1 860

2 700

450

250

1900

2780

460

255

2,2 %

3,0 %

2,2 %

2,0 %

Kulturskolen

 

 

 

Elevkontingent gruppetilbud pr år

Individuell opplæring - instrumentalopplæring pr år

Kurs

3 460

4 166

721

3560

4290

740

2,9 %
3,0 %
2,6 %

Kulturhuset inkl. Ås eldresenter og Åsgård (festsal)

 

 

 

Store sal

2 300

2360

2,6 %

Store salong

875

900

    2,9 %

Lille salong

560

575

2,7 %

Lille sal

875

900

2,9 %

Seniorsenteret

1 030

1060

2,9 %

Festsalen Åsgård

5 000

5150

3,0 %

Rigging/pynting av lokalet (pr dag ekstra)

500

500

0,0 %

 

 

 

TEKNISK

 

Sats 2015

 

Sats 2016

% Endring

- der endring forekommer

HELSE- OG SOSIAL

 

Sats 2015

 

Sats 2016

% Endring

- der endring forekommer

Pleie- og omsorg og miljøarbeidertjenesten

 

 

 

Egenbetaling hjemme-, miljøarbeider- og vaktmestertjenesten

Inntekt inntil 2G:

                  

 

 

Fra 2G til 3G

50/180

50 – 186

0,0 %

Fra 3G til 4G

231/1 047

242 – 1.100

5,0 %

Fra 4G til 5G

286/1 377

300 – 1.445

5,0 %

Fra 5G til 6G

402/2 867

422 – 3.010

5,0 %

Over 6 G                    

512/3 472

537 – 3.645

5,0 %

Hjelp til handling

50

50

0

Korttidsopphold pr. døgn

Dagopphold pr. dag, uten transport, Aktivitetssenteret Moer

Dagopphold pr. dag, med transport, Aktivitetssenteret Moer

Forskrift

 

115

150

Faste satser følger statsbud.

120

155t

 

 

4,3 %

3,3 %

Egenbetaling døgnopphold

Forskrift

50 – 186

242 – 1.100

300 – 1.445

422 – 3.010

537 – 3.645

0

5,0 %

5,0 %

5,0 %

5,0 %

Døgnpris for sykehjemsplass

2150

 

 

Middag - 2 retters  liten porsjon – servert kald

Middag - 2 retters  liten porsjon – servert varm

Middag - 2 retters stor porsjon – servert kald

Middag - 2 retters stor porsjon – servert varm

53

63

63

73

55

67

66

78

3,8 %

6,3 %

4,8 %

6,8 %

 

Egenbetaling trygghetsalarm kommunal

GSM (ny fra 01.01.2014)

privat

3 633

3 965

3 066

3 760

4 104

3 173

3,5 %

3,5 %

3,5 %

Egenbetaling for bruk av bil

2 904

(kr. 242 pr. mnd.)

3 000

(kr. 250 pr. mnd)

3,3 %

Frisklivssentralen

 

 

 

Kurs- og aktivitetstilbud

250

250

0,0 %

Fritidstiltak for funksjonshemmede

 

 

 

Semesteravgift - varmtvannsbading

1 000

1 000

0,0 %

Åshallen og Nordbyhallen

 

 

 

Timesats, trening voksne (fl.tall over 20 år)

195

200

2,6 %

Kamper/arr. utenbygds

695

715

2,9 %

Kamper/arrangementer innenbygds

250

260

4,0 %

Nordbytun svømmehall

Enkeltbillett voksne

10 klippekort voksne

Barn under 16 år (barn/trygd pr.time)

Halvårskort (personlige)voksne

Halvårskort (personlige) barn

Halvårskort fam. (2 voksne og 2 barn)

10 klippekort, barn

Utleie

Timesats, trening barn og ungdom innenbygds tom 19 år

Timesats, trening voksne innenbygds (fl.tall over 20 år)

Timesats trening utenbygds

Stevner/arrangementer innenbygds

Stevner/arrangementer utenbygds

 

Ås svømmehall

Enkeltbillett voksne

10 klippekort voksne

Barn under 18 år (barn/trygd pr.time)

Halvårskort (personlige)voksne

Halvårskort (personlige) barn

Halvårskort fam. (2 voksne og 2 barn)

10 klippekort, barn

 

Utleie

Timesats, trening barn og ungdom innenbygds tom 19 år

Timesats, trening voksne innenbygds (fl.tall over 20 år)

Timesats trening utenbygds

Stevner/arrangementer innenbygds

Stevner/arrangementer utenbygds

 

60

455

35

810

445

1650

210

 

0

65

250

250

695

 

 

50

360

35

690

445

1650

210

 

 

0

55

250

250

695

Fra 1.1.2016

60

470

35

835

460

1700

215

 

0

70
260

260
715

 

 

60

470

35

835

460

1700

215

 

 

0

70
260

260
715

 

 

0,0 %
3,3 %

0,0 %

3,1 %
3,4 %
3,0 %
2,4 %

 

0,0 %

7,7 %
4,0 %
4,0 %
2,9 %

 

 

20,0 %
30,6 %
0,0 %
21,0 %
3,4 %
3,0 %
2,4 %

 

 

0,0 %

27,3 %

4,0 %

4,0 %

2,9 %

Kommunale leiegårder

 

 

 

Husleieinntekter og husleie omsorgsboliger

 

For 2015 gjennomføres gjengs leie for ca. 30 % av leilighetene.  Resten indeksreguleres med antatt virkning 2,5 % for siste tertial.

Årlig indeksregulering ca. 2, 5 % gjennomføres i 2016. Ses konkret hen til den enkelte leieavtale.

2,5 %

Bygnings- og Oppmålingsvesenet

 

 

 

Oppmålingsgebyr

Gebyrene endres i henhold til foreslått prisendring i prosent

Økes med 10%

10 %

Gebyr byggesak

Gebyrene endres i henhold til foreslått prisendring i prosent

Reduseres med 13,4%

-13,4 %

Reguleringsgebyr

Gebyrene endres i henhold til foreslått prisendring i prosent

Økes med 3%

3,0 %

Vann, avløp og renovasjon (eks mva)

 

 

 

Vann

Basert på 120 nye abonnenter

 

 

 

Årsavgift, vann, pr m³, variabel del

Bolig på 150m² bruksareal (inkl. fastabonnementspris);

forbruk 150m³/år

Fast abonnementspris

9,74

1 961

 

500

10,29

2 043

 

500

5,6 %

4,2 %

 

0,0 %

Tilkoblingsgebyrer vann, pr m2, lav sats

snitt 180 m2 lav sats

Tilkoblingsgebyrer vann, pr m2, høy sats

snitt 180 m2 høy sats

100

18 000

200

36 000

100

18 000

200

36 000

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

Avløp

Basert på 120 nye abonnenter

 

 

 

Årlig kloakkavgift pr. m³, variabel del

Bolig på 150m² bruksareal (inkl. fastabonnementspris);

forbruk 150m³/år

Abonnementspris

18,47

3 520

 

750

18,47

3 520

 

750

0,0 %

0,0 %

 

0,0 %

Tilknytningsavgifter kloakk, lav sats

snitt 180 m2 bruksareal

Tilknytningsavgifter kloakk, høy sats

snitt 180 m2 bruksareal

110

19 800

220

39 600

110

19 800

220

39 600

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

 

 

 

 

Kontrollgebyr avlesning vannmålere

1 000

1000

0,0 %

 

 

 

 

Eiendommer med slamavskiller og tilknyttet WC; tømming 1ggr/2.år

1370 kr/r

1 274 kr/år

-7,0 %

Eiendommer med slamavskiller uten tilknyttet WC ; tømming 1ggr/4.år

685 kr/år

685 kr/år

-7,0 %

Eiendommer med minirenseanlegg; tømming 1ggr/år

2 740 kr/år

2 548 kr/år

-7,0 %

Eiendommer med tette tanker, 4m3; tømming 1ggr/år

2 740 kr/år

2 548 kr/år

-7,0 %

Eiendommer med slamavskiller/tett tank med våtvolum over 4m3

250 kr/

påbegynt m3

250 kr/

påbegynt m³

0,0 %

Eiendommer med fellesanlegg

Som for enkelt anlegg

 

 

Saksbehandlingsgebyr utslippstillatelser

2 500

2 500

0,0 %

Tilsynsgebyr spredt avløpsanlegg

2 000

2 000

0,0 %

 

 

 

 

Renovasjon

 

 

 

Renovasjonsavgift

2 016

2 016

0,0 %

Hytterenovasjon

1 008

1 008

0,0 %

 

 

 

 

Feiervesen

 

 

 

Feie- og tilsynsgebyr

380( 190+190)

420(210+210)

10,5 %

 

 

 

 

Samferdsel

 

 

 

Saksbehandlingsgebyr gravesøknad vei

Forringelsesgebyr pr kvm asfaltert trafikkareal

Forringelsesgebyr pr kvm ikke-asfaltert trafikkareal

2 500

100 kr/kvm

50 kr/kvm

2 600

104 kr/kvm

52 kr/kvm

4,0 %

 

 

 

 

 

 

SENTRALADMINISTRASJONEN

(eks mva) jf. k.sak 23/09

 

Sats 2015

 

Sats 2016

% Endring

- der endring forekommer

Meglerpakke

1235

1285

4,0 %

Eiendomsinformasjon

143

149

4,0 %

Bygningsdata

126

131

4,0 %

Grunnkart

190

197

4,0 %

Ledningskart

126

131

4,0 %

Målebrev

237

247

4,0 %

Godkjente bygningstegninger

286

297

4,0 %

Midlertidig brukstillatelse og ferdigattest

261

272

4,0 %

Seksjoneringstillatelse

168

175

4,0 %

Naboliste

119

123

4,0 %

Gjeldende regulering m/ bestemmelser

237

247

4,0 %

Gjeldende kommuneplan

126

131

4,0 %

Ortofoto

119

123

4,0 %

Skråfoto/flyfoto

428

446

4,0 %

Tilknytning til offentlig vann og avløp

46

48

4,0 %

Adkomst til eiendommen

76

79

4,0 %

Kommunale avgifter og gebyrer

122

127

4,0 %

Legalpant

46

48

4,0 %

Fakturagebyr

50

50

0,0 %

 

 

Vedlegg 10 B: Gebyrregulativ etter matrikkelloven for Ås kommune for året 2016

 

Vedtatt i Ås kommunestyre _______

Gjelder fra 01.01.16

Gebyrer for arbeider etter lov om eiendomsregistrering av 17.06.05 (matrikkelloven) - Lovens § 32, forskriftens § 16 fastsettes som følger:

 

A - Generelle bestemmelser

 

A.1 Betalingsplikt

Den som får utført tjenester etter dette regulativet, skal betale gebyr etter satser og retningslinjer som fremgår av regulativet. Gebyrkravet rettes mot rekvirent hvis ikke annet er skriftlig avtalt.

 

Saksgebyrer etter matrikkeloven skal betales selv om saken ikke blir fullført, men etter en redusert gebyrsats. Se pkt B.5

 

Dersom rekvirent av forskjellige årsaker har betalt for mye i gebyr, skal kommunen så snart forholdet er klarlagt, tilbakebetale for mye betalt gebyr.  Det kan ikke kreves rentetillegg for for mye betalt gebyr.

 

A.2 Hvilket regulativ som skal brukes

Gebyrene for arbeider etter matrikkelloven skal beregnes etter det regulativet som gjelder den dato kommunen mottar en fullstendig rekvisisjon.

 

A.3 Betalingstidspunkt

Matrikkelforskriften § 16 Gebyr for arbeid etter matrikkelloven, 5. ledd sier:

Kommunen kan kreve gebyr innbetalt forskuddsvis.  Dersom kommunen oversitter fristen for oppmålingsforretning eller matrikkelføring, skal gebyret avkortes etter reglene i §§ 18 og 19.  Avkortningen gjelder ikke gebyr for utstedt matrikkelbrev, jf. fjerde ledd.  Dersom kommunen krever forskuddsbetaling, skal avkortet gebyr tilbakebetales så snart fristene er oversittet

 

A.4 Urimelig gebyr

Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn, og det arbeidet og de kostnadene kommunen har hatt, kan administrasjonssjefen eller den han/hun har gitt fullmakt, av eget tiltak fastsette et passende gebyr.

Fullmaktshaver kan under samme forutsetninger og med bakgrunn i grunngitt søknad fra den som har fått krav om betaling av gebyr, fastsette et redusert gebyr.

Det gjøres i denne sammenheng oppmerksom på at det i betalingsprinsippet er ment at noen saker i en viss grad skal subsidiere andre saker. 

 

 

 

A.5 Fritak for gebyr

Når særlige grunner tilsier det, kan administrasjonen etter rimelighetshensyn helt eller delvis gi fritak for betaling av gebyret i en konkret sak.

“Særlige grunner” kan være f.eks være at rekvirenten er en humanitær eller spesielt samfunnsnyttig organisasjon.

 

A.6 Klage

Enkeltvedtak etter dette regulativet kan påklages.  Fylkesmannen er klageinstans.

Klage på gebyrfastsettelse eller søknad om helt eller delvis fritak for å betale gebyr, medfører ikke utsettelse av betalingsfrist. Ved klage skal forvaltningslovens regelverk følges. Klagefristen er 3 uker. Jf. Matrikkellovens § 46.

 

Det er ikke adgang til å klage på kommunestyrets vedtak om gebyrregulativ.

A.7 Avbrutt arbeid

Når en rekvirent forårsaker at kommunens arbeid må avbrytes eller avsluttes før det er fullført, skal det betales en andel av tilhørende gebyr tilsvarende det arbeidet kommunen har eller må utføre. Se pkt B.5

 

A.8 Endring av regulativet eller gebyrsatsene

Konkrete endringer av gebyrregulativet vedtas av kommunestyret, som vurderer disse i forhold til selvkostprinsippet, normalt i forbindelse med kommunestyrets behandling av økonomiplan og budsjett for kommende år.

 

Årlige oppjusteringer av regulativsatsene skal følge Statens Kartverks indekstall for kart og oppmålingsarbeider og justeres pr.1. januar hvert år. Slik justering trenger ikke politisk behandling. (Indekstall for 1.januar  år 2010 er 411,5)

 

A.9 Gebyr til statlige etater

Der kommunen skal kreve inn gebyrer til statlige etater som f.eks tinglysingsgebyr og dokumentavgift for saker etter dette regulativet, skal utskriving og innkreving av statlige og kommunale gebyrer skje samordnet.

 

Kostnader som kommunen påføres i forbindelse med innhenting av relevante opplysninger i forbindelse med oppmålingsforretning, viderefaktureres til rekvirenten.

 

A.10 Timepris

Timekostnadene skal dekke både de direkte og de indirekte kostnadene. Satsene skal således dekke: brutto lønnskostnader, forbruksmateriell, reisekostnader + forholdsvis del av utstyrs- og inventarkostnader, kontorutgifter, renhold, lys, varme og husleie, opplærings-, utviklings-, fraværs- og administrasjonskostnader + andel av sentraladministrasjonens kostnader som vedkommer aktuell(e) arbeidstaker(e) og aktuelt arbeid.

Timeprisen settes til kr 1 000,-.

A.11 Merkemateriell og transport

Slike kostnader er innbakt i de øvrige satsene og skal ikke faktureres spesielt.

 

A.12 Unntak fra tidsfrister (Vintertid)

Gjennomføring av oppmålingsforretning har en tidsfrist på 16 uker etter matrikkelforskriften §18. første ledd. Denne tidsfristen løper ikke i perioden 1. desember til 1. april.

Hensikten med denne regelen er å utsette fristen for gjennomføring av oppmålingsforretning i en periode på vinteren da snø og tele gjør det vanskelig eller umulig å utføre oppmålingsarbeid.

 

B - Gebyrer

B.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn

areal fra 0 – 1000 m²                                                     kr            25 680,-

areal fra 1001 – 2000 m²                                                              kr            31 607,-

areal fra 2001 m² – økning pr. påbegynt da.                       kr              1 977,-

oppretting av punktfeste, med markarbeid                       kr            25 680,-

oppretting av punktfeste, uten markarbeid                      kr            16 692,-

 

For samtidig fradeling av tilgrensende eiendommer reduseres gebyret    

med 20% fra og med tomt 3 til og med tomt 9. Deretter reduseres gebyret med 35 % pr tomt.

 

B.2 Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn

Per ny registrering i matrikkelen                                             kr            5 926,-

 

B.3 Oppmåling av uteareal på eierseksjon

Gebyr for oppmåling av uteareal til eierseksjon følger satsene i pkt B.1 pr seksjonsenhet. Også prisreduksjon som nevnt i pkt B.1

 

B.4 Oppretting av anleggseiendom

Gebyr som for oppretting av grunneiendom (B.1)

 

B.5 Registrering av jordsameie

Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid. Minstepris kr 3 951,-

 

B.6 Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning

Gebyr pr. matrikkelenhet                                                          kr            5 926,-

I tillegg kommer gebyr for å utføre oppmålingsforretning som pkt B.1

 

B.7 Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering

Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvises, ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold eller av andre grunner ikke kan fullføres, settes slik i forhold til ordinært gebyr:

 

Ferdig innkalt forretning:                                            50 %.                    

Ferdig avholdt forretning:                                          75 %

Ferdig matrikkelbrev:                                   100 %                                                  

 

B.8 Når deler av arbeidet overlates til andre

Der det etter avtale ikke er kommunen som utfører alt arbeidet, settes gebyrsatsene slik i forhold til ordinært gebyr:

 

Fremskaffe datagrunnlaget:                      30 %.                    

Varsling og oppmålingsforretning:                          15 %

Tekniske arbeider og dokumentasjon:                 30 %                                                    

Registreringsarbeidene:                                             25 %

 

B.9 Når oppmålingsforretningen utføres uten markarbeid

Der det etter avtale eller kommunens skjønn ikke er nødvendig med noen form for markarbeid, settes gebyret til 65 % av ordinært gebyr.

 

B.10  Grensejustering av grunneiendom, festegrunn, jordsameie og anleggseiendom

areal fra 0-100m2                                                                           kr            8 731,-

areal fra 101-500m2                                                       kr            13 354,-

areal fra 501-1000m2 *)                                                                kr            22 085,-

 

Gebyr for slik forretning er pr. berørt naboeiendom.

Også prisreduksjon som nevnt i pkt.B1.              

*) Gjelder kun anleggseiendom jf. Matrikkelforskriften § 34.

 

B.11 Arealoverføring av grunneiendom, festegrunn, jordsameie og anleggseiendom

                              

Gebyr for slik forretning er som arealsatsene i pkt. B.1 per berørt naboeiendom.

Arealoverføring utløser dokumentavgift.

Også prisreduksjon som nevnt i pkt. B.1

                                                              

 

B.12 Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er          tilfredsstillende koordinatbestemt ved oppmålingsforretning

For inntil 2 punkter                                                        kr            5 926,-

For overskytende grensepunkter, pr. punkt                     kr            1 975,-

B.13 Klarlegging av rettigheter og / eller eksisterende grense der grensen ikke tidligere er tilfredsstillende koordinatbestemt.

For inntil 2 punkter                                                        kr            11 854,-

For overskytende grensepunkter, pr. punkt                     kr              3 951,-

Dersom hele eiendommen skal måles, gjelder regulativets pkt B.1.

Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid.

 

B.14 Privat grenseavtale

Gebyr for denne sakstype beregnes etter medgått tid.              

Minstepris er kr 3 817,-

 

B.15 Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken

Gjør rekvirenten under sakens gang forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken, opprettholdes likevel gebyret. Dette ses også i sammenheng med pkt B.5

 

B.16 Utstedelse av matrikkelbrev (statens satser)

Matrikkelbrev inntil 10 sider                                      kr            175,-

Matrikkelbrev over 10 sider                                                      kr            350,-

Endring i maksimalsatsene reguleres av Statens kartverk i takt med den årlige kostnadsutviklingen.

 

B.17 Timepris

Der det etter regulativet skal betales timepris, settes denne til kr 1 000,-.

 

B.18 Disposisjonsrett til kartdata

For salg av disposisjonsrett for kart og geodata betales gebyr i samsvar med satser anbefalt av geovekstforum, ref. Geovekst veiledning kap. 15 (prisene fremgår av Geovekst priskalkulator). Der priskalkulatoren ikke benyttes, legges følgende priser til grunn pr. dekar:

 

FKB, situasjon og høyde

kr 10

 

Ortofoto

kr 2

 

Reguleringsdata

kr 3

 

VA data

kr 3

 

I tillegg kommer ekspedisjonsgebyr

kr 1 000

 

 

Ortofoto leveres i hele bilder (480 dekar).

Leveranse av fastmerker gjøres ved uttak av fastmerkerapport som inkl. koordinater for fastmerkene, kvalitet på fastmerkene og oversiktskart. Det betales gebyr kr. 330,- pr fastmerkerapport.

Ved større salg av digitale reguleringsdata, fastmerker og eventuelt andre kartdata fremforhandler kommunens administrasjon en separat avtale (for eksempel en abonnementsordning) med de berørte parter.

C – Betalingsregulativ for kart, planer og tegninger på papir eller i digitalformat

 

C.1 Papirkopier av analoge kart eller tegninger

Med analoge kart menes kart som finnes i kommunens arkiver på papir eller folie. Eksempler på hva som kan finnes av analoge kart er tekniske kart (1:1000), økonomiske kart (1:5000) og adressekart. Med tegninger menes byggetegninger, skisser o.a. De analoge kartene ajourføres normalt ikke.

Enkeltstående kopier i arkformatene A4 og A3 er ikke gebyrbelagt. For større kopibestillinger eller kopier i arkformater gjelder følgende gebyrsatser:

 

Kart-/tegningskopier

Pris pr. stk.

A4

kr 10

A3

kr 15

A2

kr 62

A1

kr 77

A0

kr 88

 

 

C.2 Utskrift på papir fra digitale kartdatabaser

Utskrift på papir fra kommunens digitale kartdatabaser (kartplott) leveres i farger. Eksempler på hva som kan finnes av digitale kartdatabaser er tekniske kart, markslagskart og kommuneplankart. Kartplott er basert på kommunens foreliggende kartdatabaser og tegneregler, uten behov for bearbeiding eller tilrettelegging. Dersom kartbaser eller tegneregler må bearbeides eller tilrettelegges, gjelder regulativets pkt. B.17. For kartplottbestillinger eller kartplott i gjelder følgende gebyrsatser:

 

 

Arkformat, pris pr stk papir

Arkformat, pris pr stk PDF

Kundetilpasset kartplott. Arkformat, pris pr stk

A4

kr 108

kr 52

Kr. 52 + time

A3

kr 160

kr 62

Kr. 62 + time

A2

kr 319

kr 129

Kr. 129 + time

A1

kr 449

kr 190

Kr. 196 + time

A0

kr 536

kr 237

Kr. 237 + time

 

 

 

C.3 Flybilder på papirutskrift eller PDF

Med flybilder menes ortofoto og skråfoto. Ortofoto er målestokkholdige flybilder som kan presenteres sammen med andre kartdata. Skråfoto er flybilder som er tatt med en vinkel i forhold til vertikal aksen, er ikke måleriktige og kan ikke presenteres sammen med andre kartdata som et ortofoto. Fotograferingsdato og bildemålestokk som er brukt ved fotografering angis på utskriften. papirutskrift av ortofoto er gebyrbelagt etter følgende satser:

 

Flybilder

Arkformat, pris pr stk papir

Arkformat, pris pr stk PDF-fil

Papirutskrift av skråfoto er gebyrbelagt etter følgende satser.

Arkformat, pris pr stk

A4

kr 118

kr 82

kr 309

A3

kr 150

kr 108

kr 309

A2

kr 319

kr 216

kr 474

A1

kr 427

kr 319

 

A0

kr 536

kr 427

 

 

C.4 Forsendelse, porto og ekspedisjonsgebyr

Utskrifter eller kopier som er bestilt emballeres og forsendes. For nødvendig emballasje og porto gjelder følgende satser:

 

Enhet Pris pr. enhet/forsendelse

Kartrull/kartong/cd eller lignende kr. 26,-.

Porto – postens gjeldende satser.

Dersom betaling for kartprodukter på papir og kopier på papir skjer ved bruk av faktura, påløper fakturagebyr for utsending av fakturaen:

 

Enhet Pris pr. faktura

 

Fakturagebyr påløper etter kommunale satser.

 

 

Vedlegg 10 C: Gebyrregulativ for behandling av bygge-, dele- og plansaker etter plan- og bygningslovens § 33-1 for år 2016

 

Ås kommune

 

Vedtatt i Ås kommunestyre: _________

 

GENERELT

Dette regulativet er vedtatt med hjemmel i § 33-1 i plan og bygningsloven av 2008. Regulativet gjelder for saker innkommet fra og med 1. januar 2016

 

Av byggesaksgebyrene utgjør ca.10 % av satsene utgifter til tilsyn.

 

Areal som nyttes i regulativet er bruksareal (BRA) og beregnes i henhold til Norsk Standard 3940.

 

Betalingsbetingelser:

 1. Betaling kreves når vedtaket er fattet og forfaller til betaling umiddelbart.

  Eksempelvis: Når rammetillatelse er gitt, når tillatelse til tiltak er gitt, når tillatelse til opprettelse av ny grunneiendom er gitt, når avslag på søknad foreligger, når reguleringsplan legges ut til offentlig ettersyn.

 2. Ved avslag kreves 70 % av fullt gebyr.
  Dersom det innsendes revidert søknad innen 3 måneder etter vedtaket om avslag, vil innbetalt gebyr trekkes fra på den nye søknaden.

 3. Når en sak trekkes etter at første gangs vedtak er fattet, skal 70 % av fullt gebyr betales.

 4. Gebyr for behandling av private reguleringsforslag fastsettes ut fra de satser som gjelder ved forhåndsvarsling av igangsetting av reguleringsarbeid.

 5. Gebyret kan fravikes når det er åpenbart urimelig. Øvre beløpsgrense for gebyr er kr. 1.500.000 per tiltak /plan.

   

   

  BYGGESAKER

1

Tiltak som behandles etter søknad i h.h.t. plan- og bygningslovens § § 20-1, 20-3.

 

1.1 Bolig – / fritidseiendom

1.1.1 Enebolig

26 818

1.1.2 Enebolig med sekundærleilighet.

33 523

1.1.3 Tomannsboliger

40 227

1.1.4 Andre boligbygg, per boenhet utover 1.1.3.

9 200

1.1.5 Tilbygg, påbygg, underbygging, ombygging:

Inntil 15 m2

4 778

16 – 30 m2

5 544

31 – 50 m2

8 085

51 – 70 m2

11 088

71 – 100 m2

13 514

Over 100 m2

18 480

1.1.6Andre tiltak på bolig- og fritidseiendom (som ikke går under 1.8)

8 605

 

 

 

1.2 Bygninger til andre formål enn bolig, - gjelder nybygg, til-, på-, under- og ombygging.

1.2.1 0 – 300 m2

60 000

1.2.2 301 – 600 m2

85 000

1.2.3 501 – 1000 m2

100 000

1.2.4 Til-, på-, under- og ombygging:

 

Inntil 50 m2

20 000

51 – 100 m2

30 000

100 – 300 m2

50 000

301 – 1000 m2

60 000

 

Tillegg per m2 for areal over 1000 m2:

1001 – 10 000 m2

30

10 001 – 20 000 m2

20

Over 20 001 m2

10

 

1.3 Tekniske installasjoner

1.3.1 VVS-tiltak, heis, antenner, master, o.l.

6 435

1.3.2 Skorsteiner, brannmurer, andre mindre tiltak

2 365

 

1.4 Veianlegg og røranlegg i grunnen

1.4.1 Mindre anlegg

5 500

1.4.2 Større anlegg

9 500

 

1.5 Riving

1.5.1 Riving < 100 m2

4 000

1.5.2 Riving > 100 m2

8.000

Når riving søkes og gjennomføres samtidig med oppføring av nytt bygg på samme eiendom betales halvt gebyr for riving.

 

1.6 Bruksendring uten bygningsmessige tiltak

7 040

 

1.7 Skilt- og reklameinnretninger

1.7.1 Enkeltskilt, per skilt

3 520

1.7.2 Skiltplan (flere enn to skilt)

7 590

 

1.8 Andre tiltak, diverse

1.8.1 Fasadeendring, støttemur, gjerde, levegg,støyskjerm, svømmebasseng, brønn, dam, o.l.

4 675

1.8.2 Terrenginngrep, brygger, moloer, naust, o.l.

7 040

1.8.3 MassedeponiInntil 10 000 m3

11 660

For hver overskytende 1 000 m3 over 10 000 m3;

600

1.8.4 Midlertidig brukstillatelse

1 500

 

 

 

1.9 Endringer

1.9.1 Reviderte tegninger, - fast pris. Gjelder ikke småhus og fritidsboliger.

2 500

1.9.2 Endring av tidligere innvilget tillatelse; 25 % av opprinnelig gebyr, minimum kr. 2 500.

 

1.10 Igangsettingstillatelse

1.10.1 Gebyr for hver igangsettingstillatelse (rammesøknad)

3 000

 

1.11 Gebyr ved mangelfull søknad

Dersom søker ikke har komplettert søknad etter første brev fra bygningsmyndigheten med angitte mangler, påløper det et tilleggsgebyr på kr. 2 000 for hvert påfølgende mangelbrev som må skrives. Gebyret faktureres søker.

 

 

2

Tiltak som behandles etter søknad i h.h.t. plan- og bygningslovens § 20-1, jf. § 20-4, tiltak som kan forestås av tiltakshaver, jf. SAK §§ 3-1, 3-2.

2.1 Mindre tiltak på bebygd eiendom, midlertidige bygninger,konstruksjoner og anlegg samt alminnelig driftsbygninger i landbruket. Nybygg, tilbygg, endring, bruksendring, riving og annet.

Inntil 15 m2

4 778

16 – 30 m2

5 544

31 – 50 m2

8 085

51 – 70 m2

11 088

71 – 100 m2

13 514

Over 100 m2

18 480

Tillegg per m2 for areal over 100 m2:

20

     

 

 

3

Godkjenning av selvbygger etter saksbehandlingsforskriftens § 6-8.

3.1 Godkjenning av person for ansvarsrett som selvbygger av egen bolig eller fritidsbolig.

5 000

     

 

 

4

Deling etter plan- og bygningslovens § 20-1, bokstav m

4.1 Ved søknad om fradeling av inntil to nye parseller

10 550

4.2 Ved søknad om fradeling av flere enn to nye 

                             parseller

16 550

     

 

 

 

5

Ulovlig byggearbeid

5.1 Saksbehandling som påløper i forbindelse med ulovlig arbeid og bruksendring og /eller arbeid som er utført i strid med tillatelser /bestemmelser/ satt i gang uten tillatelse faktureres etter medgått tid; timepris kr. 1000,-

5.2 Overtredelsesgebyr: Det vises til plan- og bygningslovens 32-8 og til kapittel 16 i Forskrift om byggesak m/ veiledning, om utmåling av overtredelsesgebyr.

 

6

Dispensasjonssøknad i h.h.t. plan- og bygningslovens §§ 19-1, 29-4, første ledd.

6.1 Søknad som avklares uten regionale myndigheters uttalelse.

5 500

6.2 Søknad som krever regionale myndigheters uttalelse.

8 500

I tilfeller hvor det er nødvendig med flere dispensasjoner for samme tiltak betales 50 % av satsen for dispensasjoner utover den første. 

     

 

7

Sakkyndig bistand

Der kommunen leier inn sakkyndig bistand for kontroll, uttalelser, vurderinger i henhold til lov- og forskriftskrav og lignende, settes gebyr lik kostnader for slik bistand. I tillegg påløper et gebyr på kr. 3 300.

 

 

PLANSAKER

 

8

Forslag til reguleringsplaner

For arealer inntil 5 000 m2

93 400

For arealer mellom 5 001 og 10 000 m2

160 800

For arealer mellom 10 001 og 20 000 m2

226 900

For arealer mellom 20 001 og 30 000 m2

267 200

De beregnes gebyrtillegg på kr. 5 450 per hele dekar som overstiger 30 000 m2.

 

I tillegg til det faste gebyret påløper det et tilleggsgebyr dersom planen ikke leveres i fullverdig digital form (SOSI-plan og etter Nasjonal produktspesifikasjon). Tilleggsgebyret skal tilsvare kommunens utgifter til digitalisering eller oppretting av allerede digitalisert plan. Gebyret inkluderer levering av digitalt kartverk fra kommunen.

     

 

9

Forslag til mindre endring av reguleringsplan

Gebyr per endring, jf. pbl. 12-14.

16 600

     

 

10

Konsekvensutredninger

For planer som skal behandles etter forskrift om konsekvensutredning betales et tillegg som tilsvarer 50 % av beregnet gebyr etter punkt 8.