KommunevÄpen, liggende, sort tekst med slagord. PNG-format for bruk pÄ web

Feil husleie for november 2020

Noen av våre leietakere har dessverre fått fakturert feil husleie for november.

De berørte vil få kreditnota og ny faktura så snart som mulig.

Boligkontoret og økonomiavdelingen beklager feilen.

Publisert: 30. oktober 2020

Kommunale boliger

Alle skal kunne bo godt og trygt. Kommunale utleieboliger er et tilbud til vanskeligstilte på boligmarkedet.

Publisert: 22. juni 2015