Kemnreren i Follo logo

Kemnreren i Follo logo

  

Kemneren må ha arbeidsgiveres kontonummer

I forbindelse med tilbakebetaling av skatt må kemnerkontoret få inn kontonummer fra arbeidsgivere på nytt.

Skattedirektoratet har pålagt kemnerkontoret å innhente riktig kontonummer for tilbakebetaling av tilgodebeløp (Ikke skattetrekkskonto). Dette må dokumenteres skriftlig til Kemneren i Follo med signatur fra den som har prokura/signatur for selskapet eller av daglig leder.
 
Har kemneren ikke kontonummer vil eventuelt tilgodehavende bli sendt ut på utbetalingskort. Dette er en kostbar løsning for både avsender og mottaker.
 
Bekreftelsen kan sendes på e-post til brit.klynderud@kemnerenifollo.no, på faks 66 81 90 61 eller til Kemneren i Follo, postboks 510, 1411 Kolbotn.
 
Vi beklager at dette medfører litt ekstra jobb, men håper likevel på positiv respons.