Skolekretser og skoletilhørighet i Ås

Ås kommune har ikke fritt skolevalg. I vedlegget i kap. 6.0 i Forskrift om skoletilhørighet kan du se hvilken skole din adresse sogner til. 

Kart over grunnskoler i Ås
Kart over skolekretser i Ås
Kart alle barnehager og skoler i Ås
Forskrift om skoletilhørighet

Skolestartere og elever som flytter inn i kommunen, meldes inn i skolen via kommunens elektroniske skjema. Her søker du barnet ditt inn i Ås- skolen/ innmelding skole