icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Hjem   ›   Toppmeny   ›   Om oss   ›   Tjenestebeskrivelser A-Å

Kart, oppmålings- og geodataforvaltning

Generelt om tjenesten

Tema

- Teknisk

Beskrivelse

 • Oppmåling av eiendom herunder tomtefradeling, grensepåvisning, grensejustering og sammenføyning, samt oppmålingsforretning ved utendørs tilleggsareal (seksjonering)
 • Adresseforvaltning herunder nytildeling og endring av eksisterende adresser
 • Kart og geodataforvaltning herunder framstilling av kartutsnitt, situasjonsplan, fastmerkeregister og digitalt hovedkartverk fordelt på en rekke fagtema
 • Forvaltning av kommunens del av det offisielle eiendomsregisteret kalt Matrikkelen, som bl.a. har opplysninger grunneiendom, adresse og bygning.

Målgruppe

Kommunens innbyggere, utbyggere, Ås kommune selv samt offentlige instanser.

Kriterier/vilkår

 • Markarbeid og skriftlige produkt er ofte forbundet med gebyrbestemmelser. (Det vises til eget gebyrregulativ)
 • Tomtemålinger og eiendomsseksjoneringer kan i hovedsak kun rekvireres av hjemmelshaver.
 • Markarbeidet er i noen grad årstidsavhengig
 • Sakene ekspederes i hovedregel i rekkefølge etter rekvisisjonsdato. Noe ventetid vil det kunne være.
 • Formål:
  Formålet er at eiendomsgrenser skal være nøyaktig merket, målt og kartfestet og at det skal føres pålitelige register over eiendomsdata.

aaa

Lover og retningslinjer

___

Saksbehandling

 • Rekvisisjoner av oppmålingssaker skal være skriftelige og helst på fastsatt skjema. Det bør vedlegges en forklarende kartskisse. Ved eiendomsendringer skal det vedlegges kvittering for nabovarsel
 • Digitale kartdata må bestilles fra kommunen.
 • Kommunen tar gjerne imot henvendelser eller kontorbesøk dersom vi kan bidra til nærmere opplysninger, generell info eller spesifikke opplysninger omkring konkrete saker
 • Tjenesten ledes til daglig av enhetsleder byggesak og geodata, Arve Bekkevard, telefon 64 96 24 31.
___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Bygg- og geodataavdelingen

Ansvarlig enhet

Avdeling:Teknikk og miljø

Andre opplysninger

Oppdatert:2018-11-08 09:51