icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Hjem   ›   Tjenester   ›   Barn, unge og familie   ›   Helsestasjon   ›   Jordmortjenesten

Jordmortjenesten

Velkommen til jordmortjenesten i Ås kommune!

Jordmortjenesten kan hjelpe deg i forbindelse med svangerskap og barsel, prevensjon og seksuell helse.

Jordmortjenesten er en lovpålagt kommunal tjeneste, og er et lavterskeltilbud for alle kvinner i fertil alder. Jordmødre er eksperter på svangerskap, fødsel og barseltid. De har mye kunnskap om kvinnehelse, seksuell og reproduktiv helse og det nyfødte barnet.

Jordmortjenesten i Ås kommune er tilgjengelig for gravide kvinner/par, og kvinner som nettopp har født som bor i Ås kommune.

Det er ikke nødvendig med henvisning for å komme til oss. Du ringer selv til helsestasjonen for time. Tjenesten er gratis.

Svangerskapsomsorg

Våre mål er at:

 • Svangerskapet skal forløpe normalt, slik at kvinnens fysiske og psykiske helse og velvære skal være best mulig ivaretatt.
 • Det fødes levedyktige barn uten skader eller sykdom som kunne vært forhindret.
 • Vi oppdager sykdom eller andre helsetruende tilstander hos moren eller fostret slik at svangerskapet medfører minst mulig risiko for alle parter.
 • Alle skal føle seg sett og repektert når de kommer til oss.
 • Du får tilpasset informasjon og oppfølging ut i fra din situasjon.

Jordmortjenesten ønsker å bidra til at du som  gravid får en positiv opplevelse av svangerskapet.  Vi ønsker å gi deg informasjon og veiledning slik at du opplever svangerskapet, fødsel og barseltid på en trygg måte.

 • Du velger selv om du vil gå til kun jordmor, lege eller en kombinasjon disse under ditt svangerskap
 • Jordmor samarbeider med spesialisthelsetjenesten og andre aktører ved helsestasjonen ved behov.
 • Vi ønsker at du tar kontakt med oss for time tidlig i svangerskapet.

Jordmor kan:

 • Veilede og gi informasjon om gode levevaner i svangerskapet.
 • Søke om svangerskapspenger ved behov for tilrettelegging på arbeidsplassen.
 • Søke om fødeplass.
 • Hvenvise til speialisthelsetjenesten.
 • Henvise til nødvening prøvetakning.
 • Tilby svangerskapsomsorg etter gjeldende nasjonale retningslinjer . Svangerskapsomsorgen tilpasses deg og dine behov i størst mulig grad.

For mer informasjon om svangerskapsomsorgens anbefalte konsultasjoner, prøver og undersøkelser se www.helsenorge.no

Barselomsorg

Jordmor kan:

 • Veilede og informere om amming.
 • Veilede og informere deg i barseltiden om kvinnekroppen.
 • Informere og veilede om det nyfødte barnet og foreldrerollen slik at du/dere får en trygg start.
 • Tilby tidlig hjemmebesøk/barselbesøk etter hjemkomstfra sykehuset.
 • Tilby etterkontroll (Seksukers kontroll).

Prevensjon og seksuell helse

Jordmor kan:

 • Ta celleprøve av livmorhalsen i forbindelse med kontroll etter fødsel - og på Helsestasjon for ungdom og studenter.
 • Gi prevensjonsveiledning og resept foreskrivning på prevensjon til friske kvinner over 16 år utfra dine ønsker og behov.
 • Sette inn spiral og p-stav på friske kvinner.
 • Test av seksuelt overførbare infeksjoner.
 • Veilede deg i spørsmål om kropp, samliv og seksuell helse.
 • Veilede i familieplanlegging slik at barnefødslene kommer på tidspunkter i kvinnens liv som gir god helse hos mor og barn.
 • Snakke med deg om vold og abort dersom du trenger det.