kommunevapen-samlet

kommunevapen-samlet

  

Invitasjon til pressekonferanse i dag klokken 15.00

Forhandlingene om felles plattform for ny kommune i Follo er nå i sluttfasen. Dersom kommunene Enebakk, Frogn, Oppegård, Ski og Ås kommer til enighet, signerer ordførerne plattformen ca. kl. 15:00 med påfølgende pressekonferanse i Kolben.