icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
30. juni - 14:16
Mer informasjon og alle saker om koronasituasjonen fra kommunen finner du her:
Du er her:   Hjem   ›   Tjenester   ›   Kultur   ›   Ås internasjonale kultursenter   ›   Internasjonale kulturkvelder/International cultural evenings
  

Internasjonale kulturkvelder / International cultural evenings

Internasjonale kulturkvelder i Ås

 

Vi ønsker å lage en internasjonal møteplass for alle i Ås.

 

Her kan du ta med deg middagen og dele den på et felles bord, så lager vi en felles buffet.

Datoene og møtested vil bli annonsert på egen facebook side fortløpende og under AKTUELT OG ARRANGEMENTER på denne hjemmesiden

 

Mennesker fra hele verden bor i Ås, og dette er en flott mulighet til å bli kjent med noen av dem.

 

Enten om du er nyinnflyttet til Ås og/eller Norge, eller om du har bodd her hele ditt liv, så  er du velkommen til å delta.

 

Det blir aktiviteter for barna og hele familien.

Første kveld ble arrangert i Ås sentrum 13.november 2017 og hadde arabisk tema. Vi håper på mange spennende temaer fremover.

Kveldene er et samarbeid mellom Ås internasjonael kultursenter, Flyktninge tjenesten i Ås og privat personer.

 

In english:

 

International cultural evenings in Ås

We would like to create an international meeting place for everyone in Ås.

Everyone is invited to bring along some food to contribute to a joint dinner, which will be served ‘buffet style’
The dates and venue will be announced on a facebook page and under NEWS AND EVENTS on this page.

People from all corners of the world live in Ås, and this is a great opportunity to get to know many of them.

Whether you have recently moved to Ås and/or Norway, or if you have lived here all your life, you are welcome to attend.

There will be activities for children and the whole family.

The first evening was organized in Ås center on November 13, 2017 and had Arabic theme. We hope for many exciting topics in the future.


The evenings are a collaboration between Ås International Cultural Center, Refugee Service in Ås and private individuals.