fn

  

Internasjonal dag for frivillig arbeid

Ås kommune vil være med å vise fram og takke for den viktige innsatsen frivillige bidrar med hver dag gjennom individuell innsats, initiativer i lokalsamfunnet og frivillige organisasjoner for å stimulere til enda mer frivillig aktivitet.

Her kan du lese mer om den internasjonale dagen for frivillig arbeid:

http://www.fn.no/Om-FN/FN-dager/Kalender/Internasjonal-dag-for-frivillig-arbeid