icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Hjem   ›   Toppmeny   ›   Om oss   ›   Tjenestebeskrivelser A-Å

Institusjonstjeneste for barn med funksjonshemninger

Generelt om tjenesten

Tema

- Helse og sosial

Beskrivelse

Institusjonstjeneste for barn med funksjonshemninger er et tilbud til barn som på grunn av funksjonshemning eller andre årsaker har et stort omsorgsbehov hele døgnet. Tjenesten gis til barn som bor eller oppholder seg i Ås kommune.

Målgruppe

Barn med et særskilt stort omsorgsbehov på grunn av funksjonshemning eller annen årsak er i behov av døgnkontinuerlig tilsyn/oppfølging.

Formål
Tjenesten skal bidra til at det enkelte barnet skal ha mulighet for å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse, og ha mulighet for å delta i fritidsaktiviteter utenfor boligen.

Dette kan være:

  • Hjelp og opplæring i ADL-ferdigheter og positiv atferd
  • Bistand til å ivareta egen helse
  • Bistand til deltakelse i ulike typer aktiviteter
  • Trening og opplæring i sosiale ferdigheter
  • Hjelp til koordinering av skoletilbud
  • Bistand til opprettelse av ansvarsgruppe
  • Bistand til utarbeidelse av individuell plan

Pris for tjenesten

Tjenesten er gratis.

aaa

Skjema

Serviceerklæring - institusjonstjeneste for barn med funksjonshemninger
Søknadsskjema om helse- og omsorgstjenester

Søknaden sendes til

Informasjon og søknadsskjema fås ved henvendelse til

Servicetorget, Rådhuset, 1. etg., Postboks 195, 1431 Ås, tlf 64 96 20 00 eller

Forvaltningsenheten for helse- og sosialtjenester, Tunveien 2, 1430 Ås, tlf 64 96 25 90

Ferdig utfylt skjema sendes Forvaltningsenheten for behandling

Saksbehandling

Alle søknader/henvendelser behandles fortløpende og senest innen 3 uker. Søker får tilsendt skriftlig vedtak på tjenesten med beskrivelse av innhold og omfang. Vedtaket inneholder opplysninger om klagemuligheter til Fylkesmannen.

___

Andre opplysninger