icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Hjem   ›   Toppmeny   ›   Politikk   ›   Reguleringsplaner   ›   Innspill/Høringer/Offentlig ettersyn
Hyblifisering

Offentlig ettersyn - Forslag om ny kommuneplanbestemmelse om hybelhus

Forslag om ny kommuneplanbestemmelse om hybelhus er lagt ut til offentlig ettersyn, slik at de som ønsker det kan uttale seg.

Publisert: 12. mars 2017
Regulering, Haug gård

Offentlig ettersyn til R-298 Detaljreguleringsplan for Haug gård

Forslag til reguleringsplan for Haug gård er lagt ut til offentlig ettersyn, slik at de som ønsker det kan uttale seg.

Publisert: 20. februar 2017
Flyfoto av Åsgård skole

Vi ønsker innspill og uttalelser på mulighetsstudiet for Åsgård skole

Ås kommune ønsker innspill og uttalelser på vedlagte mulighetsstudier fra divA Arkitekter og White Arkitekter. Det skal legges frem et nytt saksfremlegg om mulighetsstudiet på Åsgård for plan og byggekomiteen i februar 2017, før saken videresendes til kommunestyret (jf. punkt 3 i sak 20/16). Høringsfristen er 27. januar 2017.

Publisert: 23. desember 2016
Offentlig ettersyn Aalerud gård illustasjon med kart

Offentlig ettersyn forslag til detaljregulering for masseuttak på Aalerud gård

Planforslag er utarbeidet av In Situ AS på vegne av Aalerudmyra AS som er forslagstiller og tiltakshaver.

Publisert: 16. november 2016
Ny E-18

Kunngjøring om kommunestyrevedtak - detaljregulering E18 Retvet-Vinterbro

Med henvisning til plan og bygningsloven §12-12 bekjentgjøres det at Ski kommunestyre og Ås kommunestyre i møter den 12. oktober 2016 har vedtatt reguleringsplan for E18 Retvet-Vinterbro.

Publisert: 25. oktober 2016
Foto: Frank Nergård

Vi ønsker innspill om alternative driftsmuligheter på Breivoll

Ad Hoc-utvalg for Breivoll ønsker å få inn mange innspill til driftsmuligheter for området i fremtiden. (Les mer neste side!)

Publisert: 28. september 2016
Forslag til detaljreguleringsplan for Nordbyveien 70, 72 og 74

Offentlig ettersyn: R-289 Detaljreguleringsplan for Nordbyveien 70, 72 og 74

Forslag til reguleringsplan for Nordbyveien 70, 72 og 74 er lagt ut til offentlig ettersyn, slik at de som ønsker det kan uttale seg.

Publisert: 27. juni 2016
Reguleringskart for Dyster-Eldor II

Offentlig ettersyn: Områdereguleringsplan for Dyster-Eldor II (R-291)

Kommunestyret vedtok i møte 20.04.2016 å legge to alternativer til områdereguleringsplan for Dyster-Eldor ut til offentlig ettersyn.

Publisert: 02. mai 2016
Illustrasjon Moerveien10

Offentlig ettersyn: Detaljreguleringsplan for Moerveien 10 - forlenget høringsfrist

Forlenget høringsfrist for forslag til detaljreguleringsplan for Moerveien 10 til offentlig ettersyn slik at de som ønsker det kan uttale seg.

Publisert: 01. april 2016
Illustrasjonsplan illustrasjonsbilde

R-288 Detaljreguleringsplan for Sjøskogenveien 2

Forslag til reguleringsplan for Sjøskogenveien 2 er lagt ut til offentlig ettersyn, slik at de som ønsker det kan uttale seg.

Publisert: 17. mars 2016
Vinterbro næringspark

Offentlig ettersyn: Forslag til reguleringsplan for utvidelse av Vinterbro næringspark - Revidert planforslag med tilleggsutredninger

Revidert forslag til reguleringsplan for utvidelse av Vinterbro næringspark er lagt ut til offentlig ettersyn slik at alle som ønsker det kan uttale seg.

Publisert: 07. mars 2016
Logo for Statens vegvesen

Offentlig ettersyn av reguleringsplan med konsekvensutredning: E18 Retvet-Vinterbro i Ski og Ås kommuner

Statens vegvesen har utarbeidet et forslag til reguleringsplan med tilhørende konsekvensutredning (KU), i henhold til plan- og bygningsloven § 3-7, tredje ledd, for ny E18 mellom Retvet og Vinterbro i Akershus fylke.

Publisert: 12. februar 2016
Forslag til reguleringskart Trosterud Nordre

Offentlig ettersyn - Forslag til reguleringsplan for hestesenter på Trosterud Nordre

Forslag til reguleringsplan for hestesenter på Trosterud Nordre er lagt ut til offentlig ettersyn, slik at de som ønsker det kan uttale seg.

Publisert: 15. desember 2015
Solberg skole illustrasjon

Offentlig ettersyn for reguleringsplan for Solberg skole

Forslag til reguleringsplan for Solberg skole er lagt ut til offentlig ettersyn, slik at de som ønsker det kan uttale seg.

Publisert: 16. september 2015
Vinterbro næringspark kart

Offentlig ettersyn: Forslag til reguleringsplan for utvidelse av Vinterbro næringspark

Forslag til reguleringsplan for utvidelse av Vinterbro næringspark er lagt ut til offentlig ettersyn slik at de som ønsker det kan uttale seg.

Publisert: 22. mai 2015
Ås rådhus inngang Skoleveien

Høring Kommuneplan 2015-2027

Kommunestyret i Ås vedtok i møte den 11.02.2015 og den 14.03.2015 å legge forslag til Kommuneplan for Ås 2015-2027 ut til offentlig ettersyn.

Publisert: 14. april 2015